Da er programmet klart! *RØD SOMMERLEIR PÅ NESODDEN 11.-14.8.2016*


*HVORDAN FÅ TIL MAKTENDRINGER I DAGENS SAMFUNN?*

*Praktisk info*

Informasjon og påmelding til reierseneivind@nullgmail.com Meld deg på snarest
mulig innen 1.8.

Pris for hele leiren 1000 kr. Døgnpris 350/200 kr (med eller uten
overnatting). Vi ser gjerne at du forhåndsbetaler til 0530.27.31057.
Barnepass organiseres ved behov (meld fra på forhånd).

Leiren arrangeres på *Furukollen, Norsk Folkehjelps feriehjem på Svestad,
Nesodden*. 45 min med båt/buss fra Aker brygge (båtavgang 33 min over hver
time) eller 45 min med bil fra Oslo. Stedet har 28 sengeplasser og noen
teltmuligheter. 2-3 min å gå ned til sjøen med flotte bademuligheter.
Leiren starter torsdag ettermiddag (innsjekk fra kl 17) og avsluttes etter
lunsj søndag. Vi vil legge stor vekt på erfaringsutveksling og gruppearbeid.

*Innhold *

Vår målsetting er å endre maktforholdene i samfunnet. Da trenger vi mer
kunnskap om hvordan disse maktforholdene faktisk er i vårt kapitalistiske
samfunn. Hvem er det som har den reelle makt i Norge i dag, og hvordan
utøves den? Sitter makten hos Storting eller kommunestyrer, eller helt
andre steder? Vi trenger klasseanalyse for å legge en strategi for å endre
maktbalansen. Hvem kan mobiliseres for å endre maktstrukturer? Vi må
arbeide for å bygge opp organer som kan være en motmakt – i fagbevegelsen,
kamp mot privatisering, gjennom folkelig deltakelse i masseorganisasjoner,
å utvikle et alternativt mediebilde osv.

*Program*

*Torsdag kveld: *»Kulturen i folkets tjeneste» – kåseri m/innlagte
musikkvideoer og allsang om musikkens betydning i folkelige kamper fra
bondekrigene til i dag v/*Eivind Reiersen*.

*Fredag*

*09.30-13: *Fagbevegelsens rolle som motmakt – en presentasjon av
”Trondheimsmodellen”, og hvordan fagforeningene har oppnådd innflytelse
over kommunens politikk v/*Svein-Olav Aarlott*, hovedtillitsvalgt i
Fagforbundet i Trondheim.

*15-18:* Hvordan tøyle markedskreftene? Strategier i kampen mot TISA/TTIP.
”For Velferdstaten”s rolle i kampen mot privatisering v/*Helene Bank*,
spesialrådgiver i FV.

*Lørdag*

*10-13: *Hvordan fungere som motmakt i det parlamentariske spillet? Hvordan
unngå å bli spist av systemet? Hvordan jobbe for en sosial boligpolitikk?
Eksempler fra Bodø v/*Synne H Bjørbæk* (varaordfører) og *Svein Olsen*.

*15-18:* Maktanalyse/klasseanalyse. Hvem har den reelle makten i Norge i
dag, og hvordan utøves den? Hvem har interesse av maktendring? Hvordan
analysere v/*Nesodden Rødt*.

*Ca 20–:* Hva arbeider den revolusjonære kurdiske bevegelsen for? Kan de
pågående krigene i Syria og Irak være innledninga til en verdenskrig? v/*Erling
Folkvord*.

*Søndag*

*10-13:* Hvordan slå igjennom muren av konsensus i massemedia og bygge
alternativer gjennom sosiale medier og egne nettaviser v/*nesoddposten.no
<http://nesoddposten.no>, Radikal Portal m.fl.*

I tillegg satser vi på sosialt samvær, mulighet for ”åpen mikrofon” hvis
noen har temaer de brenner for.