Meninger

Nesodden Rødt sine leserbrev og andre meningsytringer


Offentlig-privat «samarbeid» om omsorgsboliger på Nesodden: Pengesterke får fortrinnsrett til omsorgsbolig

Kommunen skal bygge 30 omsorgsboliger. Flertallet har bestemt at dette skal gjøres som OPS(Offentlig-privat samarbeid) OPS betyr at kommunen i stedet for selv å bygge/kjøpe omsorgsboligene lar en privat aktør bygge og drifte omsorgsboligene i tretti år, mens kommunen leier disse tilbake for en utgift på 5,2 millioner årlig. Kommunenes […]


Det uverdige spillet om brøyting av velveier

Rødts forslag om at kommunen igjen skulle ta ansvar for brøyting og lys på velveiene, ble nedstemt av AP og Høyre i juni. Isteden fikk vi følgende vedtak etter forslag fra Høyre: «Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av […]


Innkjøpsstopp i kommunen – leserbrev til Amta fra 5 partier

2. september ble det sendt ut et brev fra rådmannen til ordfører, rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og andre berørte. Her heter det bl.a.: ”Med bakgrunn i dette (dvs. svikt i skatteinntektene, økte utgifter til sykehjemsplasser og utskrivningsklare pasienter samt ”manglende realisering av effektiviseringsgevinster i budsjett 2015 pga. manglende relevant turnover i […]


VALG 2015 – Kommunevalgkampen må dreie seg om de reelle utfordringene i helse – og omsorgstjenestene

Eli Gunhild By, Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, oppfordrer i siste utgave av Tidsskriftet Sykepleien til at kommunevalgkampen må handle om de reelle utfordringene i helse- og omsorgstjenesten, og at kvalitet lønner seg. Det er store utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. »Kommunevalgkampen må dreie seg om både å bedre […]


Omsorgsboliger og sykehjem på Fagerstrand?

På debattmøtet på Fagerstrand skrøt Høyres Erik Adland av at han stadig hadde fremmet forslag om å bygge nytt sykehjem på Fagerstrand, men ikke hadde fått flertall for det. Merkelig, jeg har ikke registrert noen slike forslag fra Høyre de siste fire årene. Rødt sine faste budsjettforslag om å starte […]


Nesoddens velveier. Ett hett valkamptema.

Nesoddens velveier. Et hett valgkamptema.(Innlegg sendt til Amta 23.8) En av de stadig tilbakevendende «kampsakene» i Nesodden kommunestyre inneværende periode har vært vintervedlikehold og belysning av velveiene. Saken henger fremdeles i løse luften. Derfor er det nødvendig med en oppsummering, slik at innbyggerne vet hva de stemmer «ja» eller «nei» […]


Om sopp og boliger

Om sopp og boliger. (Innlegg sendt til Amta 20.aug) Som et tilsvar til mitt lille sleivspark til Haldorsen om sopp og boliger, skriver Frp-leder Nielsen i Amta 19.8. at Frp er mer opptatt av mennesker enn sopp når det gjelder boligbygging. Feil – Frp støtter spekulanter mot boligkjøpere og naturen. […]


AMTA med useriøs meningsmåling

Argumenterende spørsmål om legevakt. «AMTA har akkurat fått gjennomført en ny meningsmåling. Der presterer de å påstå at lokal døgnlegevakt vil koste kommunen 4 millioner ekstra. Dette blir fastslått som et faktum, og du blir spurt om hvor kommunen skal ta pengene fra. En meningsmåling bygd på presentasjon av et […]


En sopp til besvær

Sunday, August 2, 2015 Takk for at Haldorsen(Frp) (AMTA 28 juli) reiser debatt om boligbyggingen på Nesodden.(Kommer mer om dette) Han tror tydeligvis at vårt ønske om å ivareta det biologiske mangfoldet handler om å redde en «tilfeldig» sopp. Så lite kunnskap har store deler av kommunestyret om den naturen […]