Meninger

Nesodden Rødt sine leserbrev og andre meningsytringer


Spørsmål og svar om eldrebølgen i Nesodden kommune:

Spørsmål Hvorfor beregner kommunedirektøren veksten i brukere av hjemmestjenester så mye lavere enn veksten i antall innbyggere over 80? Hva er begrunnelsen for anslåtte brukertall? Bemanningen øker ikke i takt med økningen i antall innbyggere over 80 Hvilken betydning vil denne redusksjonen i tilbud ha for kvaliteten på tjenestene? Hva […]


Barnehageplass til alle barn?

Mange foreldre blir hvert år overrasket over at det de tror er rett til barnehageplass har mange hull. Flytter du til Nesodden, eller har barn født på «feil tidspunkt» i forhold til søknadsfrister, kan det gå mange måneder hvor du står uten barnehageplass til barnet og uten rett til permisjon […]


113 – Når minuttene teller!

De fleste som har hatt et hylende barn skrikende i smerte i en taxi på vei til legevakten i Ski forstår behovet for en legevakt i nærområdet. Det gjør også de fleste andre som må vente en halvtime på taxi når behov for hjelp er uutholdelig. Det finnes nesten ikke […]


Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?

I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019-2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er brukerperspektivet: «Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne […]


Transformasjonsområde=riving til fordel for blokkbebyggelse

Tangenbyen  er i kommuneplanen kalt transformasjonsområde. Det har vært umulig å få skikkelig svar på hva det betyr. Beboeraksjonen har akkurat offentliggjort et kommunalt dokument framlagt for Fylkeskommunen som viser realitetene. Det handler om å rive for å bygge blokker. Ursvik omtales slik: Fase 3: «Utvikling av lavt utnyttede hytteområder […]


Legevakt i det blå?

LEGEVAKT I DET BLÅ? Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.mai i år nok en gang å utrede etablering av en legevakt på Nesodden: Nesodden kommune innretter arbeidet mot målsetting om å drifte legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi så raskt det lar seg gjøre. Under forutsetning av at det […]


Omsorg og trygghet

Skolens øverste mandat er å gi omsorg og trygghet. «Omsorg er nødvendig fordi barn ikke kan innfri ordinære krav til sosial deltakelse. Barnet må få tilførsel og assistanse, fordi det er barn. Barnet settes gradvis i stand til å innfri mer allmenne sosiale krav og forventninger, og blir gjennom dette […]


Hvordan bygge boliger vi har råd til?

Fram til midten av 80-tallet var sosial boligbygging dominerende i Norge. Hus ble bygget for å bo i — ikke som spekulasjonsobjekt. Det skaffet meg, 21 år gammel, en fireroms blokkleilighet for kr 35 000 – en halv årslønn. Felleslånet gikk på husleia som var på flere hundre kroner. For […]


Rasismen i Frp

FrPs førstekandidat til valget på Nesodden blir kastet ut av Frp for sterkt rasistiske uttalelser. Les mer her: Nyhetssak i Filter Nyheter, 11.08.2019. Lokallagsleder Østereng tar i følge Filter nyheter Brungot i forsvar:    Lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng i Nesodden Frp, mener Brungots engasjement mot islam er «helt utenforstående» for Frp, men […]


Mot atomvåpen? Åpent brev til Nina Sandberg

Atomvåpen utgjør en økende trussel mot menneskeheten Og med en stadig mer usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot masseødeleggelsesvåpen. Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av sivile. Atomvåpen skiller ikke […]


Bompenger – ofte til skade for miljøet

Å få redusert behovet for pendling (reising), og det å få overført mye nødvendig trafikk fra bil til kollektive reiseformer er svært viktig. Bompenger virker motsatt — til framvekst av mer biltrafikk. Rødt har konsekvent gått mot å bruke bompenger som særskatt/betalingsordning for veiutbygging.   Vår begrunnelse er: «Bompenger gir lett […]


Lytt til de næringsdrivende på Fagerstrand brygge

Dykkerskolen er en godt etablert bedrift på Fagerstrand, de ønsker å utvikle seg videre på dypvannskaia. Samtidig kan store deler av dypvannskaia åpnes for allmenheten. Det finnes næringsdrivende som godt kunne tenke seg en strandpromenade med maritim næring, undervisningsinstitusjoner, kafeer, båtforretninger, og annen næring som er avhengig av kai/sjø. Det […]


Storskoler – hva er argumentene?

Merete Hansen gir et langt tilsvar til mine spørsmål om fordelene med storskole hun påstår finnes.  Hun diskuterer mange andre spørsmål enn skolestørrelse som jeg ikke kommenterer. All argumentasjon angående storskoler mot småskoler er misvisende fordi har vi ikke har små ungdomsskoler på Nesodden. De er mellomstore. Og derfor har […]


Hva mener partiene om storskoler?

Rødt ønsket å få opp prinsippene til debatt i kommunestyret og fremmet derfor følgende: Det planlegges ikke større barneskoler enn 3-parallell. Det planlegges ikke ungdomsskoler med plass til mer enn 500 elever. Bare Krf og Rødt stemte for dette. Både SV og Venstre har antydet lignende synspunkter, men valgte likevel […]


Politikerlønn

Da ble endelig vedtak om politikerlønn som følger:  Ordfører skal betales med 95% av stortingslønn ca kr 939 000 kroner årlig (Opp drøyt 100 000) Varaordfører ca 375 000 (uten krav til arbeidstid)   (Opp ca 200 000) Øvrige godtgjørelser justeres etter ordførerlønn. Vedtaket ble støttet av Frp, Høyre, Venstre, AP, […]


Hjerterom

Forrige uke skrev jeg et innlegg i Amta og e-post til Nessoddpolitikerne for å dele mine bekymringer om mulige planer for storskole på Nesoddtangen. Onsdag 19. Juni, skal Nesodden kommunestyre ta opp saken om skolestruktur. De har denne gangen valgt å legge møtet sitt til Fagerstrand. Fagerstrand rammes ikke direkte av […]


Sparer på velferdstjenester – forsyner seg sjøl

Ordfører foreslår å øke egen lønn med over 150 000 kroner opp til 988 000 årlig (stortingslønn) Varaordførers lønn foreslåes økt med over 220 tusen opp til 395 000 (40% av stortingslønn) Lønnen kommer i tillegg til ordinær jobb.   I tillegg foreslåes betydelige økninger på andre politikergodtgjørelser. I formannskapet (hvor […]