Kommunestyret og utvalg


Kommunestyremøtet 3.Februar

*Bergerskog* Ingen respekt for loven om biologisk mangfold. Etter at vi på under hundre år har utryddet halvparten av artene som finnes i verden og ødeleggelsen av naturmangfoldet er forstått som en krise på linje med klimakrisen har Norge fått en lov om biologisk mangfold. Som vanlig når det er […]


Kommunestyremøtet 17/12

Fjellstrandkrysset vedtatt å gjøres farligere. Persillengen er et nytt stort boligområde nord for Fjellstrand skole. Trafikken fra feltet skal komme ut i Fjellveien mellom Skolen og Fjelstrand skole og vil bety betydelig økt trafikk i området. SV og Rødt foreslo følgende rekkefølgebestemmelse: «Før det gis igangsettelsestillatelse til tiltak for feltene […]


Kommunestyremøtet i desember

Kommunestyremøtet 10/12 Kommunal sats opprettholdt i barnehagene Rådmannen foreslo, litt kryptisk formulert, å fjerne lav betalingssats for barnehagebarn. Foreldre med inntekt under 3G betaler kr 1064,- i måneden. Etter rådmannens forslag ville prisen øke til ca 1450 kroner. Forslaget hadde gått ubemerket gjennom Skole og oppvekstutvalget. Etter forslag fra Rødt […]