Forsiden


113 – Når minuttene teller!

De fleste som har hatt et hylende barn skrikende i smerte i en taxi på vei til legevakten i Ski forstår behovet for en legevakt i nærområdet. Det gjør også de fleste andre som må vente en halvtime på taxi når behov for hjelp er uutholdelig. Det finnes nesten ikke […]


Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?

I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019-2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er brukerperspektivet: «Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne […]


Kunsten å lytte

I politisk administrasjon av en kommune representerer hvert parti en del av befolkningen, og hvert parti skal forsøke å belyse hvordan deres del av befolkningen ønsker at samfunnet skal fungere. Livet fortoner seg forskjellig for oss mennesker, og derfor trenger vi flere partier. Det som er viktig for meg, der […]


Rødtnytt September 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Transformasjonsområde=riving til fordel for blokkbebyggelse

Tangenbyen  er i kommuneplanen kalt transformasjonsområde. Det har vært umulig å få skikkelig svar på hva det betyr. Beboeraksjonen har akkurat offentliggjort et kommunalt dokument framlagt for Fylkeskommunen som viser realitetene. Det handler om å rive for å bygge blokker. Ursvik omtales slik: Fase 3: «Utvikling av lavt utnyttede hytteområder […]


Legevakt i det blå?

LEGEVAKT I DET BLÅ? Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.mai i år nok en gang å utrede etablering av en legevakt på Nesodden: Nesodden kommune innretter arbeidet mot målsetting om å drifte legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi så raskt det lar seg gjøre. Under forutsetning av at det […]


En omsorgssektor under press krever økt bemanning

Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester har vært dramatisk de siste årene. Tall fra kommunen viser følgende økning fra sommeren 2017 til 2019: Vedtak om hjemmesykepleie har økt fra 268 til 375 – en økning på 40 % Vedtak om praktisk bistand har økt fra 207 til 245 – en […]


Hvor ofte blir spesialundervisningen innstilt

Spesialundervisning er en rettighet for elever med særskilte behov.  Den ekstra støtten kan være avgjørende for å komme gjennom skolen på en god måte. Med trange skolebudsjetter har vi fått mange meldinger om at spesialundervisning blir innstilt fordi pedagog må settes inn i klasseromsundervisning.  Her trenger kommunestyret kunnskap for å […]


Omsorg og trygghet

Skolens øverste mandat er å gi omsorg og trygghet. «Omsorg er nødvendig fordi barn ikke kan innfri ordinære krav til sosial deltakelse. Barnet må få tilførsel og assistanse, fordi det er barn. Barnet settes gradvis i stand til å innfri mer allmenne sosiale krav og forventninger, og blir gjennom dette […]


Rødtnytt August 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Hvordan bygge boliger vi har råd til?

Fram til midten av 80-tallet var sosial boligbygging dominerende i Norge. Hus ble bygget for å bo i — ikke som spekulasjonsobjekt. Det skaffet meg, 21 år gammel, en fireroms blokkleilighet for kr 35 000 – en halv årslønn. Felleslånet gikk på husleia som var på flere hundre kroner. For […]


Rasismen i Frp

FrPs førstekandidat til valget på Nesodden blir kastet ut av Frp for sterkt rasistiske uttalelser. Les mer her: Nyhetssak i Filter Nyheter, 11.08.2019. Lokallagsleder Østereng tar i følge Filter nyheter Brungot i forsvar:    Lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng i Nesodden Frp, mener Brungots engasjement mot islam er «helt utenforstående» for Frp, men […]


Mot atomvåpen? Åpent brev til Nina Sandberg

Atomvåpen utgjør en økende trussel mot menneskeheten Og med en stadig mer usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot masseødeleggelsesvåpen. Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av sivile. Atomvåpen skiller ikke […]


Valgstarthelg 9-11 august

Hva skiller Rødt fra AP/SV/MDG og FrP? Innleder Iver Aastebøl, kommunikasjonsansvarlig i Rødt og mannen bak mange av oppslagene med Moxnes. Vi samler materiale til lokale faktaark. Den gode samtalen Hvordan får vi folk i tale på stand og andre steder? Standslørdag. I din hjemkommune eller et sted i Follo […]


Bompenger – ofte til skade for miljøet

Å få redusert behovet for pendling (reising), og det å få overført mye nødvendig trafikk fra bil til kollektive reiseformer er svært viktig. Bompenger virker motsatt — til framvekst av mer biltrafikk. Rødt har konsekvent gått mot å bruke bompenger som særskatt/betalingsordning for veiutbygging.   Vår begrunnelse er: «Bompenger gir lett […]