Bjørnar Moxnes i Amta


– Klar: Bjørnar Moxnes sier han vil ta opp kampen for å bevare Østråt
som rehabiliteringstilbud på Nesodden.Foto: Scanpix.

Moxnes forsøker å reversereBjørnar Moxnes (Rødt) som sitter i Oslo bystyres
helse- og sosialkomité sier han har flere spørsmål rundt byrådets kutt som
vil ramme rehabiliteringssenteret Østråt på Nesodden.

Felicia Øystå, felicia@nullamta.no

I 35 år har Blå Kors drevet Rehabiliteringssenter Østråt i Bomannsvik.
Senteret leverer rehabiliteringstjenester for rusmisbrukere. Byrådet i Oslo
vedtok å kutte 15 millioner kronoe som fører til at Blå Kors Østråt etter
alt å dømme vil legges ned 1. juli i år. Den eneste måten tilbudet ved
Østråt kan reddes, er hvis bystyret pålegger byrådet å reversere
beslutningen. Mandag tok bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes turen til
Nesodden.

– Jeg har snakket med beboerne, og mange av dem som bor der har ruset seg i
30–40 år, forteller Moxnes. Østråt er et behandlingsopplegg som går over
tre år, og er derfor unikt for personer som trenger langvarig behandling,
sier Moxnes til Amta.

– Hva vil du gjøre med denne saken?

– Jeg vil ta den opp i helse- og sosialkomiteen på torsdag, jeg har mange
spørsmål om vedtaket som er fattet. Blant annet lurer jeg på hvordan
kommunen kan påstå at alle på Østeråt får et like godt tilbud som de har i
dag. Ingen i etaten kan følge saksgangen til den enkelte, så dette stemmer
ikke, sier Moxnes. Jeg stusser også på gevinsten av et slikt vedtak.