Odd Edvardsen


Valgprogram 2019-2023

«Kampen om Nesoddens sjel» «For solidaritet, miljø, kultur og mangfold» Dette er overskriften på Nesodden Rødt sitt program for perioden 2019-2023. Programmet har fire hovedkapitler: Nesodden en solidarisk kommune En grønn kommune En mangfoldig og nyskapende kommune Rom for deltagende demokrati Du kan lese hele programmet ved  å klikke på […]


Valgliste kommunevalget

Nedenfor følger Nesodden Rødt sin valgliste for kommunevalget 2019. Ved forrige kommunevalg i 2015 stemte 676 på Rødt på Nesodden. Det var 7,1% av alle som stemte og en framgang på 1,3% i forhold til forrige kommunevalg. Dette ga to representanter  i kommunestyret og det manglet kunne noen få stemmer […]


1.mai på Nesodden – Bjørnar Moxnes taler

Rødt Nesodden arrangerer 1.mai-samling på Tangenten fra klokka 15.00 med følgende paroler for dagen: Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS Boliger for alle . Bygg ikke-kommersielt Sovebyutvikling er miljøfiendtlig – stopp kommuneplanen Lytt til lærerne . mer ressurs til skolen Servering av pølser, kaker og kaffe […]