Odd Edvardsen


Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?

I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019-2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er brukerperspektivet: «Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne […]


Legevakt i det blå?

LEGEVAKT I DET BLÅ? Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.mai i år nok en gang å utrede etablering av en legevakt på Nesodden: Nesodden kommune innretter arbeidet mot målsetting om å drifte legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi så raskt det lar seg gjøre. Under forutsetning av at det […]


En omsorgssektor under press krever økt bemanning

Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester har vært dramatisk de siste årene. Tall fra kommunen viser følgende økning fra sommeren 2017 til 2019: Vedtak om hjemmesykepleie har økt fra 268 til 375 – en økning på 40 % Vedtak om praktisk bistand har økt fra 207 til 245 – en […]


Valgprogram 2019-2023

«Kampen om Nesoddens sjel» «For solidaritet, miljø, kultur og mangfold» Dette er overskriften på Nesoddens Rødt sitt lokalvalgprogram for  perioden 2019 til 2023. Programmet har fire hovedkapitler: 1. En solidarisk kommune 2. En grønn kommune 3. En mangfoldig og nyskapende kommune 4. Rom for deltagende demokrati Du kan lese hele […]


Valgliste kommunevalget

Nedenfor følger Nesodden Rødt sin valgliste for kommunevalget 2019. Ved forrige kommunevalg i 2015 stemte 676 på Rødt på Nesodden. Det var 7,1% av alle som stemte og en framgang på 1,3% i forhold til forrige kommunevalg. Dette ga to representanter  i kommunestyret og det manglet kunne noen få stemmer […]


1.mai på Nesodden – Bjørnar Moxnes taler

Rødt Nesodden arrangerer 1.mai-samling på Tangenten fra klokka 15.00 med følgende paroler for dagen: Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS Boliger for alle . Bygg ikke-kommersielt Sovebyutvikling er miljøfiendtlig – stopp kommuneplanen Lytt til lærerne . mer ressurs til skolen Servering av pølser, kaker og kaffe […]