ida


KOMMUNEREFORMEN

Lederartikkelen i Amta 14.12. forteller oss at vi som ønsker å beholde Nesodden som egen kommune må ha glemt alle de uløste oppgavene Nesodden står overfor. Men det sies ingenting om hvordan oppgavene løses bedre ved sammenslåinger. Tror virkelig Amta at dersom vi går sammen med for eksempel Oppegård, Ski […]


INTERPELLASJONER TIL BESVÆR

Interpellasjoner og interpellasjoner, fru Blom I Amta av 28. oktober besværer nyslått kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, Cathrine Kjenner Forsland, seg over «demokratiforståelsen og styringsbegrepene som noen av de mer erfarne representantene la for dagen.» Videre belærer hun oss om hva en interpellasjon er og påstår at det er «en mulighet for […]


Det uverdige spillet om brøyting av velveier

Rødts forslag om at kommunen igjen skulle ta ansvar for brøyting og lys på velveiene, ble nedstemt av AP og Høyre i juni. Isteden fikk vi følgende vedtak etter forslag fra Høyre: «Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av […]


Makt og maktmisbruk

Først er det valgkamp, etterpå er det maktkamp, sier et gammelt ord. Når valget er gjort, slåss alle mot alle om makt og posisjoner. Det er et like stygt spill hver gang. AP og Høyre har sammen med MDG gått sammen om å ta makten i kommunen. De fikk 61% […]


HVOR GÅR DE GRØNNE ETTER VALGET?

Arbeiderpartiet og Høyre har fått med seg MDG i et valgteknisk samarbeid. De har også inngått en 15 punkts avtale. Punktene i avtalen virker til dels lite forpliktende, men har heller ikke et innhold som ikke de andre partiene stort sett kan slutte seg til. Spørsmålet nå er i hvilken […]


Innkjøpsstopp i kommunen – leserbrev til Amta fra 5 partier

2. september ble det sendt ut et brev fra rådmannen til ordfører, rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og andre berørte. Her heter det bl.a.: ”Med bakgrunn i dette (dvs. svikt i skatteinntektene, økte utgifter til sykehjemsplasser og utskrivningsklare pasienter samt ”manglende realisering av effektiviseringsgevinster i budsjett 2015 pga. manglende relevant turnover i […]


Politisk samling?

Vi har bak oss en valgkamp der alle partiene konkurrerte mot hverandre. Nå foreslår Rødts kommunestyregruppe noe som bør kunne forene alle i det nye kommunestyret: Vi vil lørdag stille opp på Berger stadion for å heie fram Nesodden Idrettsforenings (NIF) førstelag i en skjebnekamp mot naboen Drøbak Frogn. Rødt […]


Vi inviterer til Rødtmøte

Mandag 21. september kl 18:15 på Tangenten Dagsorden: 1. Oppsummering av valgkampen og valget. Rødt har gjennomført sin mest aktive og omfattende valgkamp noen gang og fått det beste stemmetallet vi noen gang har oppnådd. Hva gjorde vi riktig. Hva kan forbedres? 2. Hvordan skal vi ta var på det […]


Politisk avtale

Samarbeidet mellom AP og Høyre fortsetter. MDG er med som kakepynt. I går ble samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og MDG offentliggjort. Teknisk får AP og Høyre all makt. Ordfører, varaordfører og ledere i alle viktige utvalg. MDG får et nyopprettet kultur og miljøutvalg. Nesten alle miljøspørsmål blir behandlet i utvalget […]


Legevaktforkjemperne – Vant valget! Taper kommunestyret?

De to partiene som er mot lokal legevakt, Høyre og Arbeiderpartiet, mistet flertallet av velgere og gikk tilbake fra 54,7% til 47,8% . Arbeiderpartiet står stille og fikk ikke noe av den framgangen partiet har ellers i landet. Høyre tapte nesten 7%, betydelig mer enn i landet som helhet. Årsakene […]


Kjellaug Myhre – Vår førstekandidat

God dag, nesoddinger, sambygdinger! Stem på meg fordi jeg representerer Rødt! Å stemme på Rødt og meg betyr seriøst arbeid for et reelt demokrati, med politikere som opptrer som tillitsvalgte, ikke som formyndere. Med politikere som tar beslutninger i samarbeid med innbyggerne, ikke på vegne av de. Med politikere som […]


Kommunen skal være innbyggerenes redskap!

Kjellaug Myhre er Nesodden Rødts 1.ste kandidat: Nesodden Rødt nytt presenterte to av mange innbyggerinitiativ som bidrar til å skape det gode liv på Nesodden. Så langt har de ikke fått til noe samarbeid med kommunen. Det er alt for mange slike historier ute og går. Når kommunen ikke stiller […]


Hvorfor rødt?

Christine Tetlie er Rødt sin andrekandidat: I hele mitt liv har jeg hatt et stort engasjement for miljøet. Jeg var faktisk litt miljønerd før det ble mainstream. Jeg har vært medlem i de fleste organisasjoner du kan være medlem av, og betaler fremdeles hver måned for å redde regnskogen. I […]


Skremselspropaganda mot lokal legevakt

Til Amtas leserinnlegg-redaksjon I håp om at jeg tar feil mht Amtas manglende vilje til å la begge sider komme til orde, ber jeg om at nedenstående tas inn i Amta i morgen. Jeg har selv arbeidet i årevis i avisredaksjon og vet at selvsagt er det plass hvis man […]


Til forsvar for arbeidstakerne

Her er noen av Rødt sine initiativ: Tiltak mot sosial dumping For å demme opp mot sosial dumping vil Nesodden kommune gjennomføre følgende tiltak: 1. I anbud stille krav om at firma skal ha lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer standarden i bransjen. 2. Stille krav om tariffavtale for kommunens leverandører. […]


Privatisering og anbud i Nesodden kommune

I sommer avslørte Kommunal Rapport at Nesodden kommune har brukt et ikke godkjent renholdsfirma i tre år. Ifølge rådmannen var visst dette svært vanskelig å avvikle. Bruken av vikarbyråer og innleid arbeidskraft til erstatning for fast ansatte eksploderer. To nye OPS (Offentlig privat samarbeid) er påbegynt i år. Det betyr […]