Geir Christensen


Spørsmål og svar om eldrebølgen i Nesodden kommune:

Spørsmål Hvorfor beregner kommunedirektøren veksten i brukere av hjemmestjenester så mye lavere enn veksten i antall innbyggere over 80? Hva er begrunnelsen for anslåtte brukertall? Bemanningen øker ikke i takt med økningen i antall innbyggere over 80 Hvilken betydning vil denne redusksjonen i tilbud ha for kvaliteten på tjenestene? Hva […]


Barnehageplass til alle barn?

Mange foreldre blir hvert år overrasket over at det de tror er rett til barnehageplass har mange hull. Flytter du til Nesodden, eller har barn født på «feil tidspunkt» i forhold til søknadsfrister, kan det gå mange måneder hvor du står uten barnehageplass til barnet og uten rett til permisjon […]


Slik stemte Rødt og FrP forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se:https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ . Se også enkeltsakene på denne siden.Enighet: Det finnes omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og FrP har vært enige. Sykehjem til Fagerstrand, Bomfri innfartsvei til Nesodden, mot å utsette Myklerud skole og for fortsatt kommunalt vedlikehold av veilys […]


Slik stemte Rødt og MDG forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ . Se også enkeltsakene på denne siden Enighet: Av omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og MDG har vært enige er: Mange av utbyggingssakene og miljøforbedringer til kommuneplanen.


Slik stemte Rødt og AP forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/. Se også enkeltsakene på denne sidenEnighet: I de store sakene utbyggingsspørsmål og økonomi er Høyre fremdeles AP sitt nærmeste part. Rødt og AP er uenige i mange av de omstridte sakene i kommunestyret.


Slik stemte Rødt og SV forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/. Se også enkeltsakene på denne siden. Enighet: Av omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og SV har vært enige er: Mange av utbyggingssakene og miljøforberinger til kommuneplanen. Motstand mot å legge kommunale eiendommer ut til aksjeselskap, mot å […]


Slik stemte Rødt og Høyre forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ Se også enkeltsakene på denne siden. Enighet: Det tradisjonelle samarbeidet med AP har fortsatt. I den økonomiske politikken og i utbyggingsspørsmål er enigheten stor. Men som «opposisjonsparti» har Høyre noen ganger stemt populistisk. Eksempler er Myklerud skole og […]