admin


Åpent møte om El-ferger på Oslofjordsambandene

Mandag 1. september kl 19:15 i Tangenten auditoriet Eirik Ovrum innleder om tekniske muligheter for el-drift i Oslofjorden. Han er en av Norges fremste eksperter på batteriteknologi og el-ferger. Geir Christensen innleder om de politiske og strukturelle vanskene med å få tatt i bruk ny teknologi. De viktigste ankepunktene mot […]


Lærerstreiken

KS og lærerorganisasjonene har kommet fram til et anbefalt forslag som er en seier for lærerne. Geir Christensen vil fremdeles ha svar på kommunens rolle i denne konflikten.   Les mere her


En ordfører uten arbeidsgiveransvar?

Geir Christensen har flere spørsmål til ordførerens rolle i konflikten mellom lærerne og KS. Stavangers Høyreordfører har gått ut med krass kritikk av KS, og bedt Høyres medlemmer snu – men hva gjør Nina Sandberg? Les mere her


Nesodden kommune og lærerstreiken

I et åpent brev til ordføreren spør Geir Christensen om kommunen stemte ved uravstemningen i KS, hva de eventuelt stemte, og hvilket politisk organ det var som bestemte kommunens reaksjon Les mere her


STØTT LÆRERNE I DERES KAMP OM ARBEIDSTIDEN

I forbindelse med lærernes konflikt med KS ang. arbeidstid hadde Rødt en interpellasjon i  kommunestyret 13.mars, og fremmet følgende forslag til uttalelse:   «Kommunestyret på Nesodden ber KS om å legge bort forslaget om å endre lærernes arbeidstidsordninger i tarifforhandlingene i vår.» RichText.


Ny skole på nordre Nesodden?

 Allerede for 20 år siden var Nesoddtangen skole en stor skole i norsk sammenheng. I dag har skolen 578 elever fordelt på 23 klasser – tre paralleller på fem klassetrinn og fire på to trinn. Opptaksgrensene mellom Berger og Nesoddtangen skoler ble flyttet fram og tilbake i flere år for […]


Slik skapes kommunal fattigdom

Ulike regjeringer har i årevis fremstilt det som om kommunene får rikelig med penger over statsbudsjettet. De har alle talt mot bedre vitende. Stoltenberg-regjeringen, som la fram sitt siste forslag til statsbudesjett før den gikk av, gjorde følgende for Nesodden: Les mere her


Et tragisk budsjett og en utfordring om å skape alternativer

  Rådmannen har lagt fram forslag til kommunebudsjett for 2014. Arve Ruud beskriver det som det tøffeste i de 28 årene han har styrt økonomien. Rådmannen skal spare 20-30 millioner for å dekke opp ekstrakostnader staten har pålagt oss(samhandlingsreformen ++) og lokale bautasteiner har påført kommunen. Rådmannens innsparinger er på […]


Nytt krisebudsjett for helsetjenestene på Nesodden.

Rådmannen skryter av at han øker helsebudsjettet med 15 millioner i budsjettet for 2014. Av andre dokumenter framkommer det at budsjettet for 2013 sprekker med omtrent 21 millioner. Så rådmannens budsjett legger altså opp til nedskjæringer på omlag 6 millioner i forhold til i år. Vi vet at oppgavene innen […]


Er ansatte kommunens problem?

AP og Høyre har gått sammen om å få gjennom kommunebudsjettet for 2014.(som vanlig) I tillegg til rådmannens nedskjæringer på mellom 20 og 30 millioner vil disse partiene kutte stillinger for 4 millioner til. Samt innføre en slags stopp i å øke antallet ansatte i kommunen. Besnærende i et voksende […]


Døgnlegevakt på Nesodden

På folkemøtet om legevakt på Nesodden sist torsdag gikk alle partier med unntak av Høyre og AP, inn for at det blei opprett en døgnlegevakt på Nesodden i tilknytning til tilbudet om øyeblikkelig hjelp (et tilbud som kommune er pålagt å opprette innen 2016). AP og Høyre tok forbehold og […]


Døgnelegevakt på Nesodden og kommunesammenslåinger

Legevakt er det kommunestyret som avgjør. Når det tar tid å få døgnlegevakt tilbake til Nesodden er det fordi partier med flertall i kommunestyret (I hovedsak AP og H) motarbeider det. Det kan innbyggerne gjøre noe med lokalt. Legevaktsaken skal vi vinne.   Dersom vi i steden for Nesodden kommune […]


Snømåking og veilys

I vinter trumfet et flertall med AP og Høyre i spissen igjennom utkast til ny veiplan for Nesodden. Planen er i hovedsak en plan om hvordan kommunen kan redusere sin innsats og overlate velveier til vel/veilag. Spesielt gjelder dette snømåking og veilys som blir veilagenes ansvar. (veilys på litt sikt) […]


I slett lune, Driva Rødsand?

Driva Rødsand (AP) prøver i AMTA (18/6) å framstå som «ansvarlig politiker» i motsetning til Rødt. Innlegget inneholder beskyldninger om uansvarlighet og populisme fra vår side, men innlegget sier ingenting om hvilke saker Rødt fremmer som hun ikke kan være med på. Men for leserne kan  det er være ganske viktig. […]