Aps «demokrati»


Monday, April 6, 2015

«Der «flere» tar til orde for hyppige folkeavstemninger med JA eller NEI til politiske spørsmål har jeg mere tro på dialogen, forhandlingene og en åpen debatt i media» skriver Tonje Westby i AMTA (25/3)
77% av de spurte i AMTAs meningsmåling ønsket døgnlegevakt tilbake til Nesodden. 15% var fornøyd med Ski.
I kommunestyret mener Høyre og Arbeiderpartiet at de vet best og bestemmer at legevakt skal være på Ski.
Demokrati betyr direkte oversatt: Folket hersker. En slik situasjon som ovenfor – kan det kalles spesielt bra demokratisk?
Har det vært noen diskusjon eller dialog som ikke aksjonen for å få døgnlegevakt tilbake til Nesodden har presset fram? Har AP gått til valgkamp på fortsatt legevakt på Ski? Har noen andre enn Høyre vært invitert til dialog? Alle som har fulgt legevaktsaken vet at ordføreren har brukt alle triksene i boka for å hindre at legevaktaksjonen skal komme til ordet i kommunestyret.
Det er greit at AP mener de vet bedre enn folk flest og holder på Ski. Men når dere er til så grader i utakt med folkeviljen, ville ikke det naturlige vært å prøve å overbevise velgerne framfor å overkjøre dem? Med en folkeavstemning kunne vi fått debatt og dialog. Da kunne AP stå fram med sin begrunnelse for å velge Ski og prøvd å overbevise flertallet. Men det avviser AP og Høyre.
Alternativet til Westby er at velgerne bare kan bytte parti i valget. Jeg utfordrer Westby til å stå for det. AP har i mange år stemt mot døgnlegevakt tilbake til Nesodden, unntatt en kort periode før siste kommunestyrevalg hvor ordføreren ville ha døgnlegevakt på Nesodden på sikt. Isteden for å bløffe velgerne som sist kan dere gå til valg på fortsatt legevakt på Ski. Argumentere for hvorfor det er bra og melde at de som ikke er enige bør stemme på et annet parti.
Jeg er redd vi isteden får beskjed om at det er avgjort og ikke noe å snakke om. Så kommer glansede reklame uten svar på noen av de konkrete spørsmålene Nesodden står oppe i.
Dialogen, forhandlingene og den åpne debatten virker på meg som fyndord uten noe som helst annet innhold enn å skjule et parti som hever seg over sine velgere og tror de vet best.
Folkeavstemning er bare en sikkerhetsventil når kommunestyret er i utakt med befolkningen. Det er i de løpende prosessene det meste avgjøres. Legevaktspørsmålet burde vært enkelt å løse i løpende dialog med innbyggerne. Men det krever respekt for egne innbyggere.
Det enkle spørsmålet Westby må svare på er: Betyr demokrati at innbyggerne skal få viljen sin eller at vi skal velge våre herskere?
Geir Christensen
Rødt