Åpent møte om El-ferger på Oslofjordsambandene


Mandag 1. september kl 19:15 i Tangenten auditoriet

Eirik Ovrum innleder om tekniske muligheter for el-drift i Oslofjorden. Han er en av Norges fremste eksperter på batteriteknologi og el-ferger.

Geir Christensen innleder om de politiske og strukturelle vanskene med å få tatt i bruk ny teknologi.

De viktigste ankepunktene mot å stase på fergedrift i Oslofjorden er
– miljømessig. Forurensingen fra diesel og gassferger er betydelig.
-økonomisk. RUTERS regnestykker viser store kostnader pr. passasjerkilometer for båtene.

Batteriferger er antakelig miljømessig enda bedre enn elektriske tog. Teknologien er ferdig utviklet. Norges første el-fergesamband åpner til nyttår. På strekningen Lavik-Oppedal skal det settes inn en ferge som skal ta 120 biler og 360 passasjerer. Reisetiden er 20 minutter (10 knops fart) og ladetiden er 10 minutter under av og påstigning samt lading om natten. Båten skal driftes av Norled etter anbud de fikk av Vegvesenet. Er ikke dette så mange likhetspunkter med Nesoddsambandet at det er naturlig å utrede mulighetene?

Når RUTER akkurat leverte rapport om fremtidig fergedrift blir spørsmålet om batteriferger så vidt nevnt. Ingen forslag foreligger. Hvorfor vises det så liten interesse fra RUTER, Fylkestinget og Norled her?

Nesodden Rødt

el_ferge_mote

Slides fra presentasjonen