Angrende betongkamerat?


Under overskriften «framtidens Nesodden» skriver Nina Sandberg (AP) vakkert om Nesodden som den «grønne perlen» hun vil ta vare på. Innlegget, med alle sine vakre adjektiver, oppsummerer på en god måte Rødt sin politikk for utvikling av Nesodden.

Innlegget inneholder imidlertid ikke en eneste konkret problemstilling eller et eneste konkret standpunkt. For å finne ut om hun og Arbeiderpartiet virkelig har skiftet standpunkt eller bare prøver å få de som ønsker å ta vare på naturen til å stemme på betongpolitikk spør jeg litt om hva hun faktisk har tenkt å stemme for av naturvern:

 

HYPERLINK «http://roedt.blogspot.no/2013/02/angrende-betongkamerat.html» Angrende betongkamerat?

Under overskriften «framtidens Nesodden» skriver Nina Sandberg (AP) vakkert om Nesodden som den «grønne perlen» hun vil ta vare på. Innlegget, med alle sine vakre adjektiver, oppsummerer på en god måte Rødt sin politikk for utvikling av Nesodden.

Innlegget inneholder imidlertid ikke en eneste konkret problemstilling eller et eneste konkret standpunkt. For å finne ut om hun og Arbeiderpartiet virkelig har skiftet standpunkt eller bare prøver å få de som ønsker å ta vare på naturen til å stemme på betongpolitikk spør jeg litt om hva hun faktisk har tenkt å stemme for av naturvern:

«Skrekkscenariet der Nesoddmarka bygges ut som ny bydel i Oslo er fullstendig uønsket og dessuten helt urealistisk « skriver Sandberg.

Planen om å bosette 400 000 tusen innbyggere i og rundt Oslo de neste 20 årene er et  samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Akershus fylke og alle kommunene i Oslo. Er denne planen urealistisk? Vil du foreslå at Nesodden trekker seg ut av dette arbeidet?

Nesten alle skogsområder rundt Oslo er vernet av markaloven. Bare Nesodden og Frogn har vesentlig skog som ikke er vernet. Er det sannsynlig at presset for å bygge nye byer blir størst der Markaloven

ikke er til hinder? Vil du nå snu og støtte Rødt sitt forslag om at kommunestyret skal be om at Nesoddmarka legges inn under markaloven?

Ruter(Styreleder Stilluf Karlsen) har laget forslag om ring-T-bane til Nordstrand, Nesodden og Bygdøy. Oslo Havn (Styreleder Stilluf Karlsen) har fått i oppdrag av Oslo kommune om å utvide sitt prosjekt «Fjordbyen». Har du stilt spørsmål om hva slags befolkningstall som skal til for å forsvare en T-bane som krysser Bunnefjorden og Oslofjorden?

Helt tilfeldig har Oslo Havn foreslått en ny øy omtrent der en T-bane er tenkt å krysse Bunnefjorden. Gjør det deg litt skeptisk til Stilluf Karlsens øy? Har du/AP noen forslag til tiltak som kan begrense Oslo sin apetitt?

«Nesodden bør ikke slåes sammen med verken Oslo, Frogn eller andre kommuner.»

Nå går programkomiteen i AP mot at kommuner skal få vetorett og at Stortinget skal kunne tvangssammenslå kommuner. Dersom Nina Sandberg skulle anbefale noen å stemme på AP ved Stortingsvalget ber hun altså folk stemme for kommunesammenslåinger ved tvang. Da betyr det lite at hun lokalt ikke vil foreslå det. Vil Sandberg oppfordre til å boikotte partier som går for å ta fra kommunene styringsretten i forhold til sammenslåing?

« Nesodden Arbeiderparti vil skjerme skogen, marka, kystlinjen og kulturlandskapene som betyr så mye for oss alle».

«Moderat» vekst vil Sandberg likevel ha. Hvor vil hun bygge? Vil hun snu og støtte kravene fra beboerne i Bomannsvik, Berger, Skoklefall, Jørgen Berners vei, Svestad osv om bevaring av miljøet?

Nesodden er Norges 20 tettest befolkede kommune. Tettere befolket en de fleste norske byer. Mange ønsker vekst, men et annet sted en i sine egnen have, sin egen lekeplass og i sin egen  hundremeterskog. Imidlertid er snart alle utbygginger i noens hage eller hundremeterskog. De som vil ha utbygging må også ta ansvaret for å si hvor. Og å si hvor grensen går. De som ikke svarer på dette, blir i praksis spekulantenes hjelpere i å få bygge tettest og fortest mulig.

Norge har kjempegod plass. Det finnes ingen gode samfunnsmessige grunner til å dytte over 1,5 millioner – nesten 1/3 av befolkningen inn på knappe 2% av arealet rundt Oslo Rådhus. Det er usolidarisk mot utkantkommunene som mister innbyggere og uforsvarlig mot miljøet rundt

Oslo. Tvert imot – løsningen er å flytte attraktive arbeidsplasser og utdanningsplasser ut av Oslogryta. Det styrer hvor folk leter etter bolig.

«Vi mangler boliger for unge,eldre og vanskeligstilte. Vi mangler næringsliv.»

Ja, det er bl.a. fordi eiendomsspekulantene får lov å bygge hva de vil. De velger det

som gir mest profitt og det er boliger for de med mest kjøpekraft. Ikke næringvirksomhet, ikke billige boliger til ungdom og vanskeligstilte eller kommunale eldreboliger. AP gikk mot Rødt sitt

forslag om å konsentrere boligbyggingen til «billige boliger» med særlig vekt på å skaffe kommunens ungdom mulighet til å bli. Vi har også vært uenige om tomtspekulanters ønsker om å omregulere fra

næring til bolig. (Fagerstrand brygge, Sunnås osv) Vil vi få endret holdning til disse spørsmålene fra AP?

Før vi får konkrete forslag som betyr å ta vare på naturen og allsidigheten på Nesodden oppfatter jeg Sandberg sine fagre ord som et forsøk på å bløffe innbyggerne.

Geir Christensen

Rødt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *