Rødt Nesodden

Kommunestyret - Utvalg og komitèer

Kontaktperson:
Eivind Reiersen
Birkevn 5
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66911031
Mob: 91535080
E-post: eivind@mksmusic.com

Thomas Kvilhaug
Leder
Geir Christensen
Liaveien 12
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66912968
Mob: 97631052
E-post: geirchris@gmail.com

 


_________________________________________________________________________________

 

Nesodden Rødt sine representanter i kommunestyret 2007-2011:

Geir Christensen
Liaveien 12
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66912968
Mob: 97631052
E-post: geirchris@gmail.com

Rønnaug Stensrud
Eysteinsvei 3E
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66960133
Mob: 94787007
E-post: ergoroen@mail.com

Nesodden Rødt har doblet sin representasjon i kommunestyret, etter at valget endte på 5,8%. Mangeårig representant for Rødt, Eivind Reiersen, har nå gitt seg etter 16 år i kommunestyret, og blir erstattet av elektromontør Geir Christensen og ergoterapeut Rønnaug Stensrud.

_________________________________________________________________________________

MEDLEMMER I UTVALG OG KOMITÈER

Kommunestyret for 2007-2011 er konstituert, og Rødt har disse medlemmene i utvalg og komiteer:

Formannskapet - Skole og oppvekst - Helse-, omsorg- og sosial - Plankomitè - Kontrollkomitè - Rådet for funksjonshemmede - Kultur og næring - Teknikk og miljø FORMANNSKAPET:
Geir Christensen
Tlf 97631052
E-post: geirchris@online.no

Vara
Rønnaug Stensrud
Tlf 66960133
Mob: 94787007
E-post: ergoroen@mail.com

SKOLE OG OPPVEKST:
Eivind Reiersen
Tlf 66911031
Mob: 91535080
E-post: eivind@mksmusic.com

  Vara:
Kjersti Lorentzen
Tlf 66912305
Mobil:41648303
E-post: kjersti@normedia.no

HELSE-, OMSORG- OG SOSIAL:
Rønnaug Stensrud(nestleder)
Tlf 66960133
Mob: 94787007
E-post: ergoroen@mail.com

 

 


Vara:
Randi Nygård
Mobil:40890430
E-post: randnyga@online.no


DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER:
Live Fagereng
Tlf. 93233210
E-post: live.fagereng@gmail.com

 

Vara:
Inge Laberg
Tlf: 66 91 53 69
Mobil: 95 05 14 61
E-post: inge.laberg@phonak.no

 

KONTROLLKOMITÈ:
Odd B. Edvardsen
Tlf 66914570
Mobil 90987829
E-post: oddedva@online.no

   

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE:
Truls Ødyn
Mobil: 90921268
E-post: truls.odyn@nesodden.vgs.no

Vara:
Sigmund Espedal
Mobil: 99302211
E-post: sigmund@maika.nu

KULTUR OG NÆRING:
(1. vara)

Synne Røbekk
Mobil: 93689898
E-post: s.robekk@gmail.com

   

TEKNIKK OG MILJØ:
(1. vara)

Sigmund Espedal
Mobil: 99302211
E-post: sigmund@maika.nu

   


Til toppen