Vi inviterer til debatt om Nesodden 2030.

Hvordan ønsker vi at Nesodden skal være?

Hvilke samfunnskrefter vil en plan bygd på flertallets interesser utfordre?

Hvordan skal flertallet av innbyggere få makt til å styre ut fra sine behov?

Samfunnshuset mandag 21. januar kl 19:00

 

BAKGRUNN:

I AMTA sin reportasje 3. januar går det fram at Nesodden de siste 20 årene ligger på åttendeplass på listen over kommuner med sterkest vekst i folketallet. En økning av folketallet med 40% er svært mye. Dette kommer på toppen av en enda sterkere vekst tidligere. På 40 år har folketallet doblet seg. Uten annen planlegging er det ikke umulig at vil Nesodden runde 30 000 innbyggere i  år 2030. De som sier at det ikke skjer noe på Nesodden må ha bind for øynene. Spørsmålet er om det skjer noe annet enn massiv boligbygging?

Den massive ensidige utviklingen på Nesodden skaper en rekke problemer:

 Dette stiller kommunen overfor utfordringer:

Alt dette er langt viktigere enn fortsatt sterk vekst i innbyggertallet. Med vår beliggenhet i passende sovebyavstand fra Oslo og Fornebu vil det aldri være vanskelig å få solgt boliger. Vi er Norges mest sentralt plasserte utkantkommune. Å få til en allsidig kommune  krever en gjennomtenkt plan.

Arealplanen kommunestyret skal vedta i vår er første korsvei hvor prioriteringene vises. Her kommer strandsonen og de kystnære områdene på bunnefjordsiden opp til regulering sammen med en del andre enkeltsaker.

Kommunestyrets innstilling er skremmende lesing: Der er det strid om en rekke områder. De fleste handler om vern mot boligbygging. I 9 saker gikk flertallet inn for regulering til boligbygging framfor vern(LNF-område). Dette gjelder Solbergskog, Grøstad skog, Bomannsvik sør for Glenne, jorbruksområder på Torvik, Øvre Utsiktsvei, Nedre Mo vei, Skoklefallåsen, Dumpa(Varden), og ett område på Fjellstrand. I en sak(Persillengveien) gikk flertallet for omregulering fra næring til bolig. I tillegg gikk flertallet for å fjerne rekkefølgebestemmelsene som har stoppet utbygging på 2 felter på Berger inntill skolekapasiteten blir bedre. 

Dette er en logisk følge av at flertallet ønsker økt boligbygging. At Venstre hører til flertallet i samtlige saker er oppsiktsvekkende. 

Årsaken til denne vanvittige ensidige utviklingen ligger i å lese næringslivets profittjakt. Utviklingen skjer spontant etter hvem som har ideer og penger. Det er sterke økonomiske interesser som for tiden tjener grovt på boligbygging. Profittmotivet til tomte-eiere og utbyggere driver spontant Nesodden i retning soveby.  De bygger boliger for de mest kjøpesterke, ikke for de som sliter med å komme inn på boligmarkedet.  Kommunen har ingen krefter som driver aktiv samfunnsplanlegging og da får kortsiktig profitt styre.

Rødt ønsker å endre dette. Vi ønsker  at innbyggerne på Nesodden bevist styrer kommunen ut fra strategiske planer. Slike planer ønsker vi legger til grunn ett hverdagslivsperspektiv som får livene våre til å henge sammen. Hvor bolig, jobb, barnehager , skoler og omsorgstjenester henger sammen slik at livet ikke behøver å gå med til å reise. De må også bygge på økologiske prinsipper om å ivareta naturen. (Tenk globalt - handle lokalt) Hvordan er det mulig?

VI TAR DEBATTEN!

Klikk her for mer bakgrunn.


Til toppen

Tilbake til Kalender