VALGMANIFEST

1. VI HAR RÅD TIL VELFERD!

2. VI HAR TID TIL OMSORG!

3. VI HAR RETT TIL ET VERDIG OG LIKESTILT ARBEIDSLIV!

4. VI HAR ROM FOR MANGFOLD!

5. VI HAR MOT TIL Å GÅ EGNE VEIER!

 Tenk om:

- Boligfelt, barnehager, skoler og arbeidsplasser kunne organiseres slik at ikke store deler av dagen måtte brukes til å reise…
- Pensjon til å leve av var en selvfølge, ikke noe å uroe seg for…
- Du kunne se på legen og være trygg på at han snakket om hva som er best for helsa di, uten sideblikk til lommeboka di…
- Du kunne sende barna til skolen i trygg forvissning om at spesialhjelp ble gitt etter behov, uten mas…
- Bolig var en rettighet som ikke skulle koste mer enn 25 % av lønna…
- Grunnlovens bestemmelse om rett til arbeid ikke var en vits…
- Norske soldater ikke ble sendt ut i krig i fattige land for å sikre kapitalens profitt…
- Prostitusjon var avskaffet og alle kunne leve et verdig liv…

DETTE KAN VI FÅ TIL OM FOLK SJØL STYRER OG IKKE KAPITALEN!

Til toppen

Tilbake til Meninger