Taperne i budsjettkampen

Kommunebudsjettet som ble vedtatt 13. desember kom som benkeforslag midt i møtet. Da hadde Venstre i en pause funnet ca 60 millioner ekstra til investeringer. Ikke helt seriøst å finne opp penger på denne måten synes noen av oss.

Kaoset kan være årsaken til at AMTA bare refererer seierherrene i budsjettkampen , som ved sitt vedtak binder opp kommunens økonomi i mange år framover. Det kan det være grunn til å minne om:

- Oppussing av Nesoddtangen barneskole lå inne med 45 millioner i 2009, men er nå strøket på ubestemt tid.

- Utskifting av klimaanlegg som trengs for å få skikkelig luft på skolene og andre akutte oppussingsbehov til anslagsvis 50 millioner. I samme åndedrett forsvinner mulighetene for viktige miljøtiltak. (Ut med oljefyr og inn med varmepumper m.m.)

- Bjørnemyshallen( gymsal) ble redusert til en 5 millioners post i 2009. Ingen kan bygge noe for 5 millioner. Langsom kvelning er ikke bedre enn andre måter å dø på.

- Omsorgsboliger og andre kommunale boliger er ikke tiltenkt en krone.

Selv med praktisk talt å stryke alt av andre investeringer klarer ikke betongkameratene (hvori nå også opptatt Venstre) å finansiere flerbrukshuset. Allerede har kuttene på driftsbudsjettet begynt å komme.

I 2008 blir det:

- færre lærere til å undervise i skolene
- en helse- og sosialavdeling som ikke bygges ut i takt med eldrebølgen
- nedbygging av viktige velferdstiltak.

To spørsmål er spesielt ille:

- Å tilnærmet fjerne de graderte betalingssatsene i barnehagene; 2630 kroner måneden er mye for de av oss som har lave inntekter. Realiteten er at en del barn blir tvunget ut av barnehagene.

- Realbevilgningene til Frivillighetssentralen reduseres betydelig. Beløpet ble så lavt at styret frykter å måtte avviklet. Mer enn ti årsverk med frivillig innsats risikerer kommunen å miste på et forsøk på å spare drøyt 200 000 kroner. Forstå det den som kan.

Mest merkelig er Aps oppførsel i budsjettdebatten. Erik Moe gikk på talerstolen og fnøs av forslaget som ba regjeringen om at kommunene må få beholde mer av skatteinntektene slik at vi bedre er i stand til å ivareta velferdsbehovene. Han understreket vår velstand. AP var sammen med FrP de to eneste partiene som stemte samlet mot vedtaket. Høyre delte seg, og vedtaket ble fattet.

SV mislikte velferdskuttene de stemte for. Men AP? når kommuneøkonomien tydelig ikke volder dere bekymring? hvorfor kutter dere da? Hvorfor stemmer dere for å redusere antall lærere som dere så varmt forsvarte i AMTA dagen før?

Med fortsatt kutting i kommunens inntekter og all oppmerksomhet hos betongkameratene rundt prestisjebygget på Tangen vil alle velferdsordninger være under press.

Nå må alle gode krefter samles for å stå imot følgene av det ulykksalige budsjettet!


Rødt Nesodden
Geir Christensen

Til toppen

Tilbake til Meninger