SVIKER FYLKESTINGSPARTIENE NESODDEN?

Fylkestinget forutsatte at rutetilbudet skulle opprettholdes ved overgang til anbud. Dette er ett tragisk dårlig utgangspunkt når trafikken 15 til 25 år fram i tid skal planlegges. Å opprettholde tilbudet i en region med sterk befolkningsvekst er ikke akkurat satsing på kollektivtrafikk. På toppen har SL nå i kontrakten tatt bort hurtigbåten om kvelden og reserverutene til Lysaker ved is. I virkeligheten har altså anbudutsettingen allerede nå gjort tilbudet mye dårligere. ”Betongpartiene”, AP, H og FrP,har gjort stor skade for Nesodden sine pendlere ved at de tvang fram anbud.

SL og eierne – Akershus Fylkesting - står fremdeles ansvarlig for vårt rutetilbud. Vi mener det må taes initiativ til en folkeaksjon for å tvinge fram mer hurtigbåt og sikring av Lysaker-ruta. I AMTA 22. august sier fylkesvaraordfører Siri Hov Eggen: - Jeg kan ikke instruere SL i enkeltruter. Sånn går det ikke an å gjøre det.

Hva skal vi med politikere som ikke kan instruere bedriftene de eier på våre vegne? Er det ikke Akershus Fylkesting som har vedtatt konkurranseutsetting og instruert SL om vilkårene som skal gjelde?

Jeg vil utfordre Fylkespartiene til å svare på følgende:
- Er å fjerne hurtigbåten på kveldene og manglende beredskap på Lysakerruta ved is ett brudd med forutsetningene fylkestinget satte for konkurranseutsetting?
- Vil dere pålegge SL å få tilbake disse ordningene

Rød Valgallianse vil, dersom vi igjen blir representert i fylkestinget, fremme forslag om at hurtigbåttilbudet skal opprettholdes og forsøkes utvidet. Reserveruter ved is må også være tilfredsstillende.

Geir Christensen
Pendler og 1.kandidat for RV

Til toppen

Tilbake til Meninger