Hva vil SV gjøre med at vi ikke har råd til kulturhus?

RV og SV er helt enige om at det er dumt å vedta et kjempeprosjekt med rådhus, skole og kulturhus på Tangen uten å kunne si hvordan det skal betales. I en kommune som har en serie skandaler med manglende omsorgtilbud og nedskjæringer i skolen bak seg, må akutte omsorgs- og skolebehov komme først.

Men: Vårt gamle bibliotek trenger sårt nye lokaler og omfattende opprustning. Bedre scene og forsamlingslokaler enn det vi har i vårt slitte samfunnshus er slett ikke noe urimelig ønske. Kulturhus må med på den lange lista over investeringer Nesodden kommune trenger. Ny Tangenåsen ungdomsskole, opprusting og oppussing av øvrige skoler, 32 nye sykehjemsplasser, omsorgsboliger/lavterskelboliger for folk med rus- og psykiatriproblemer, rådhus.

Vi må enten stå fram med økonomiske måter å løse investeringsbehovene på eller si at moderne bibliotek og scene ikke hører med til det en kommune i søkkrike Norge kan unne seg.

Finansminister Kristin Halvorsen la beslag på over 30 skattemillioner da hun satte ned skatteøret til kommunene fra 2007. Dette er siste struping av kommunene som fra 1980 til i dag har fått redusert sin andel av Norges ressurser fra 18 % til 14 %. 

Før forrige kommunevalg snakket SV om sivil ulydighet og kamp mot Bondevikregjeringen for å få mulighet til å drive kommunen forsvarlig. I høst stemte de mot RVs forslag om å protestere på senkingen av skattøret. Vi spør SV:

- Er kulturhus – i tillegg til å løse alle de akutte behovene innen skole og omsorg – et tilbud Nesoddens befolkning skal kunne forvente?

- I tilfelle – hvordan vil dere skaffe finansiering?

- Er lojaliteten større til regjeringen enn til Nesoddens befolkning?

Rød Valgallianse ønsker at kommunene skal få tilbake den andelen av ”kommuneskatten” som Stortinget gjennom de siste 15 årene har vedtatt å overføre til staten. I første omgang 20 milliarder.

Geir Christensen

Til toppen

Tilbake til Meninger