STRANDSONEN I FARE !

Kommunens arealplan bestemmer hva de forskjellige områdene skal brukes til. Svært mange saker knyttet til strandsonen ble behandlet på kommunestyremøtet i september da forslag til ny arealdelplan ble diskutert før den nå er lagt ut til høring blant innbyggerne. Sin vane tro gikk betongkameratene (AP, H og FrP) inn for regulering til boligbygging over en lav sko. Det gjaldt bl.a. områder ved Solbergskogen, Grøstad skog, Øvre Utsiktsvei på Tangen og Nedre Movei på Oksval. Kommunestyrets flertall sender bl.a. disse områdene på høring regulert til boligformål. De ligger i strandsonen eller nær ved den og skal etter statlige retningslinjer særskilt beskyttes. Det overraskende er ikke at betongkameratene har vansker med å se poenget med å beskytte strandsonen. Det overraskende er at Venstre i alle sakene var enig med dem. I det nye kommunestyret kommer Venstre i vippeposisjon. Det er derfor naturlig å spørre Venstre om hvorfor de ikke vil regulere/beholde ovennevnte områder til friluftsområder, men vil tillate boligbygging der.

Geir Christensen
Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger