STOPP VOLDEN MOT KVINNER!

Nesodden RV vil forplikte seg til å jobbe for at Nesodden kommune lager en handlingsplan for forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner/vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal inneholde konkrete, oppnåbare mål for neste kommunestyreperiode, og vi foreslår at det som en start arrangeres arbeidsseminar mellom politikere, fagpersoner og brukerorganisasjoner. For inspirasjon: Se på planen fra Vefsn kommune her eller via Vefsn kommunes hjemmesider . Handlingsplanen bør være en del av kommunens plan for psykisk helse. Denne planen kan for øvrig leses her eller via Nesodden kommunes nettsider .

I 2005 ble det gjort en undersøkelse som het ”Glansbildet slår sprekker”. 95% av kommunene var uten plan for bekjempelse av, og hadde heller ikke noe system for å registrere omfanget av vold som ble utøvd i lokalsamfunnet. Hvert år bor 2500 kvinner og 1800 barn på krisesentre her i landet. Vold mot kvinner krenker, svekker og opphever kvinners fundamentale frihet. Likestillingsarbeidet må med i alt kommunalt planarbeid. Uten at menn er med og yter sin innsats, vil ikke vold mot kvinner stoppe!

Til toppen

Tilbake til Meninger