STEM INN OPPRØRERE!

Når lokalpartiene ikke kan innrømme at den sentralt styrte politikken går ut på å bygge ned velferdstilbudene, fordele armod og elendighet i kommunene, så kan ikke velgerne ha tillit. Det er en politisk linje at velferdssamfunnet skal bygges ned for at mer og mer av fellesskapets ressurser skal tilfalle private. Det er en styrt politikk at kollektive løsninger skal privatiseres, for markedskreftene skal gjøre profitt på våre behov. Vi mangler politikere som tar denne konfrontasjonen. Partiene fra SV til FrP griper til lettvinte løsninger på vegne av folk.

RV mener at vi trenger et systemskifte bort fra markedsliberalismen til fellesskapsløsninger, både lokalt og nasjonalt, og vi vet at folk sjøl må organisere sin egen kamp og slåss for dette. Det dreier seg om klassekamp. RV er for at folk skal være aktive, ikke passiviseres. Vi vil sloss mot avmakt og passivitet. Og vi vil bruke vår posisjon til å støtte folks egen kamp.

Mangler en tillit til dagens politikere, så stem inn konsekvente kritikere, stem inn opprørere! Vi har ingen lojalitet eller bånd til makthaverne, og kan derfor være de viktigste støttespillerne til folks egen kamp.

 Sigmund Espedal

Musiker og listekandidat for Nesodden RV.

Tilbake til Meninger