SKOLER OG BARNEHAGER

Skoler og barnehager er noe av det viktigste å satse på i kommunene. Framtida til våre barn og barnebarn er i stor grad avhengig av det tilbudet de kan få i oppveksten.

RV har i alle år engasjert seg sterkt i oppvekstvilkårene i kommunen. Vi har opplevd et barnehageforlik på Stortinget som sa at det skulle være full dekning pr. idag, og at prisen skulle settes ned. Vi har ikke full dekning (men er på vei) og prisen er satt ned (men ikke på langt nær så mye det var lovet). En del av ”prisen” for dette har vært en optimalisering i barnehagene. Vi har sett at det blir stadig større enheter, at barnetallet på avdelingene øker, og at stillinger innskrenkes. Nesodden RV ønsker ikke mammutbarnehager på 8-10 avdelinger, men mener at 4-avdelingsbarnehager er en bra størrelse både for barn å være trygge i, og voksne til å ha oversikt over. Videre vil vi ikke at småbarnsavdelingene skal være på mer enn 9 barn og at 3-5-åringene ikke skal være mer enn 18 samlet.

For ikke mange år siden var det kjøkkenhjelpstillinger i de kommunale barnehagene. Disse er gradvis blir fjernet, og betyr at personalet må bruke mer av sin tid på praktiske oppgaver enn samvær med barna. Dette vil RV ha tilbake – vi skal ha MER TID til omsorg.

RV har i sine 20 år i kommunestyret vært en pådriver for at det skal være graderte satser i foreldrebetalingen, og vi er så freidige at vi påstår at vi har en stor del av æren for at det fremdeles er slik i vår kommune. Dette systemet ønsker vi å opprettholde, også hvis maksprisen etterhvert blir satt noe ned.

Nesoddskolene har, på tross av mange fagre ord og god vilje, i mange år vært en salderingspost i kommunen. Da det såkalte klassebegrepet ble fjernet for noen år siden, var det ”fritt fram” for å omorganisere for å spare lærerkrefter. I løpet av et par år mistet Nesoddskolen 21 lærerstillinger, og antall elever i grunnskolen har steget fra 12.7 til ca 14 elever pr årsverk. Disse årsverkene har RV villet ha tilbake. Vi har bl.a. støttet oss på at departementet ga pålegg om at lærertettheten ikke skulle endres. Dessverre har vi i budsjettbehandlingene bare fått støtte fra KrF og V i dette spørsmålet.

I flere år har inneklimaet og det generelle vedlikeholdet i skolene vært et tema. Ved siste budsjett foreslo RV å øke midlene til vedlikehold, men ble nedstemt. Nå har Tekniske etat gjor et overslag som viser at det er et akkumulert behov for rehabilitering av skolene på rundt 100 millioner (!) Dette er dramatiske tall. Og vi kan love at RV i neste periode vil sette dette høyt opp på dagsorden!

Barn og unge er vår viktigste ressurs. De fortjener et oppvekst- og arbeidsmiljø langt bedre enn det de møter i dag. RV er en garantist for å jobbe for dette!

Med takk for meg etter 16 år i kommunestyret, og med ønske om et godt valg!

Eivind Reiersen, Nesodden RV

Til toppen

Tilbake til Meninger