RØDGRØNN SAMLING I BÅNN!

Soria-Moria-erklæringen lovte kommunene at nå skulle alt bli så mye bedre. Men hva skjedde med statsbudsjettet for 2008?

Vi har en finansminister fra SV som gledesstrålende kunne fortelle at hun holdt seg 6-7 milliarder under Handlingsregelen. (Denne såkalte handlingsregelen er noe lurt Stortinget fant på for ikke å måtte bruke oljepenger. Den sier at det bare er rentene på de inntektene Staten har av sine enorme inntekter på olja som det er lov å bruke i budsjettene. Og for neste år kunne det altså vært brukt atskillige milliarder mer uten at man overtrådte denne høytidelige og selvpålagte regelen.)

Vi har en kommunalminister som lyver om at kommunene vil få mer penger til neste år. Det er sant at beløpet økes, men kommunenes største utgift er lønninger (og de økte jo en god del i år) og renteutgifter på kommunale lån (som jo også har hatt en vesentlig økning). Dessuten har det vært en viss prisstigning. Og da har vi allerede passert de ekstra milliardene som ble plusset på.

Som en følge av dårlig økonomi er blant annet den kommunale bygningsmassen i raskt forfall. En gjenganger har vært inneklimaet i skolene og bygninger som ”detter fra hverandre”. Derfor ble det innført en ordning for noen år siden om at kommunene kunne få rentefrie lån til opprustning. Denne er nå fjernet. Så vi har en statsminister fra Ap som kjefter for kommunene for at de ikke kan prioritere (Kommunal Rapport 22.11.). Men når det skal prioriteres mellom oppussing og en rekke lovpålagte oppgaver, er det vel ikke så vanskelig å forutse at oppussing kommer et stykke ned på lista.

I stedet for å moralisere, og å glede seg over at Staten ”sparer” ekstra oljemilliarder, burde denne regjeringa oppfylle en del av løftene sine, og ta et krafttak for å gjenreise kommuneøkonomien. Kommunenes andel av brutto nasjonalprodukt har sunket fra 18% til 14% de siste ti-tolv årene. Dette betyr et inntektstap på rundt 80 milliarder. Bare en del av dette ville betydd enormt!

Vår utfordring til de andre partiene på Nesodden i budsjettbehandlingen er å være med på kravet om at Staten må sette kommunene i stand til å utføre oppgavene sine.

Eivind Reiersen

Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger