NYTT SYKEHJEM

Rød Valgallianse støtter Kristelig Folkeparti sitt forslag om nytt sykehjem sør i kommunen. Vi har i budsjettbehandlingen prøvd å øke antall sykehjemsplasser som skal bygges fra 16 til 32. Eldrebølgen som kommer krever dette.  Ny etasje på Nesoddtunet dekker ikke behovet , og er heller ingen god løsning.  Rød Valgallianse ønsker grendetenking i utviklingen av kommunen

Live Fagereng

4. kandidat for Nesodden RV.

Tilbake til Meninger