LEGEVAKT NÅ!

Tilsynelatende er det enighet om å prøve å få tilbake døgnlegevakt på Nesodden. Flere initiativer er tatt, men alle har strandet på problemer med å få nok lokale leger med i ordningen.  Legevakt i Ski, hvor vi ikke har bussforbindelse engang, betyr for dårlig tilgang på akutthjelp for befolkningen.  Tiden er etter Rød Valgallianse sin mening moden for å skjære gjennom.  Det finnes villige leger både blant fastlegene og på Sunnås som kan være med. Om en stor del av legevakten må bygge på innleide leger utenbygds fra i starten får heller være.  Nå må vi skjære gjennom å starte. Legevakt tilbake til Nesodden nå.

Live Fagereng

4.kandidat for Rød valgallianse

Tilbake til Meninger