Kulturhus - valgbløffen som sprakk!

I vår vedtok ”betongkameratene” (H, Ap, Frp) å selge Varden og å starte utbygging av rådhus/ungdomsskole, bibliotek og kulturhus på Tangen. Det eneste forpliktende i vedtaket er salget av Varden som tvinger fram nytt rådhus som prioritet én. Å vedta en utbygging som det mangler minimum 160 millioner på at kommunen kan betale er oppsiktsvekkende. At de blåser i administrasjonens utredninger som sier at dette ikke kan gjennomføres uten betydelige skadevirkninger for omsorg og opplæring er uansvarlig. At de ikke tar hensyn til kontrollutvalget sin enstemmige (inklusive AP og Høyres medlemmer) advarsel om at vedtak ikke måtte fattes før finansieringen er på plass er tragisk.

Når Amta spør partiene om finansiering, svarer AP ikke noe konkret. Høyre og FrP innrømmer at pengene ikke finnes og at ”det må realiseres når den økonomiske virkeligheten gir mulighet for det.” (Kjell Gudmundsen i AMTA)  

For en jernbanemann likner dette på Stortingets vedtak om å bygge jernbane til Kirkenes fra 1936. Det skulle også realiseres når den økonomiske virkeligheten gav muligheter.

RV vil gjerne ha litt mer konkret og virkelighetsnær politikk.

AP skylder velgerne ett skikkelig budsjett for kulturhuset de vil bygge, hvor de minst 160 millioner som mangler skaffes fram.  Inntil det foreligger blir de Nesodden sitt mest useriøse parti.

Når luftslottet er forsvunnet står hastevedtaket om å selge Varden igjen som et ufint spill for å få Rådhus øverst på investeringslista.  Det blir sikkert et fint ordførerkontor. Tenk da på de eldre som ikke får sykehjemsplass og ungdommene som faller utenfor fordi lærerne ikke lenger har tid til å ta seg av dem. Det er de som må betale prisen hvis kostnadene vokser vesentlig når budsjettet for prosjektet skal vedtas..

Rød Valgallianse ønsker å være ansvarlige overfor innbyggerne, og vil ha en fullstendig finansieringsplan for dette prosjektet, som ikke skal gå på bekostning av alle de tjenestene kommunen skal yte til sine innbyggere.

Geir Christensen

Førstekandidat Nesodden RV

Til toppen

Tilbake til Meninger