KLIMALØFTENE SOM FORSVANT

AUF mot Arbeiderpartiet.

Johannes Dalen Giske er frustrert over at kommunestyret ikke reagerer på Natur og Ungdom og AUF sine forsøk på å få miljøkrav på dagsorden (AMTA 3. januar.) Han har helt rett i at alle forsøk på å skaffe midler til miljøtiltak i budsjettet ble nedstemt. Fellesforslaget fra KrF, De Grønne og Rødt gikk bl.a. løs på modernisering av kommunal bygningsmasse. Her ligger de største miljøsyndende kommunen står for. Heller ikke SVs lille pott til miljøtiltak fikk flertall. Alt ble strøket av betongkammeratene til fordel for det store prestisjeprosjektet på Tangen. Det er naturlig. At Venstre stemmer mot alle forsøk på klimatiltak er oppsiktvekkende.

Men for Giske må motstanden mot forslaget nedenfor være mer overraskende. Dette verbalforslaget Rødt fremmet, er en sammenfatning av de kravene Natur og Ungdom sammen med AUF har reist overfor kommunestyret. Selv uten penger er prinsipiell tilslutning til kravene viktige.:

"Miljø:

Kommunestyret mener klimatiltak må iverksettes allerede i løpet av 2008 selv om klimaplan enda ikke er ferdig. Vi ber rådmannen om at følgende tiltak utredes innenfor budsjettrammene:

  1. Installering av varmepumper i kommunens bygg.
  2. Uskifting av oljefyranlegg.
  3. Miljøvennlige biler til ansatte.
  4. Ladestasjon for el.biler
  5. Tiltak for å bedre gjenbruk. Særlig spørsmål om gjenbruksforetning på Teigen.

Punkt 1 og 2 bør spesielt tilrettelegges i samband med nye ventilasjonsanlegg på skolene."

Giske fortjener en forklaring fra Arbeiderpartiet på hvorfor de stemte mot dette.

Rødt Nesodden
Geir Christensen

Til toppen

Tilbake til Meninger