FRA LENSMANNSKONTOR TIL MIAMI VICE

Follo politikammer er foreslått omorganisert fra 13 lensmannskontorer til 3 avdelinger.

Nesodden, Frogn, Ås og Vestby skal få en felles politiavdeling.

Unnskyldningen er å spare 9-10 millioner med sammenslåing. Men utredningen tar bare med effektiviseringsgevinstene og hopper glatt over kostnadsøkingene. Eksempelvis skal det spares biler på felles stasjoneringssted, men det er ikke regnet på ekstra kostnader til mer kjøring, og det må det jo bli hvis de skal komme innen Nesodden av og til.

Tilsvarende er spørsmål som kostnader ved tap av lokalkunnskap ikke tatt med. (Kjenner politiet personen når det rapporteres om voldstrusler, kan ofte et par konstabler dra bort å roe personen ned. Er personen ukjent blir det lett blålys, våpen, og stor ståhei, også når det egentlig ikke trengs.) Påstanden om effektivisering virker konstruert. Derimot vil det å øke avstanden mellom politiet og publikum med lovmessig sikkerhet bety endrede prioriteringer. De nære spørsmålene som sikkerhet for kvinner med voldsalarm eller hærverk på bilene på brygga blir vanskeligere å følge opp når du ikke kjenner forholdene og vet når du må være der for å forhindre. Men store enheter kan betyr raskere reaksjon når ransalarmen kommer fra en butikk. Sikkerheten for kvinner som plages av voldelige menn blir mindre, sikkerheten for pengene i Thons kjøpesentre blir bedre. Store enheter betyr også lengre vei for den lille dame og letter påvirkingsmulighetene for tunge aktører.

Behovet for spesialisering er det andre hovedargumentet for reformen. Politiet har en lignende funksjon som helsevesenet. Også i helsevesenet spesialiseres det. Men vil spesialiseringen i helsevesenet bli bedre om kommunenes fastlegeordning ble fjernet? God nærkontakt av første grad er forutsetningen for at spesialistene skal komme til nytte begge steder. Å fjerne nærpolitiet for å spesialisere etaten er omtrent som å sage av seg det ene benet for å løpe fortere.

Å rykke politiet ut av nærmiljøet endrer politiets karakter feil vei.

Det gjør det mer til pengemaktas redskap og mindre til nytte for den vanlige kvinne.

Det blir ett politi som i mindre grad forebygger  kriminalitet og i større grad rykker ut med blålys etterpå..

Denne utviklingen må vi prøve å unngå. Forsvar lensmennene mot nedlegging.

Rødt  Nesodden
Geir Christensen

Til toppen

Tilbake til Meninger