EN ANNEN VERDEN ER MULIG!

Vi mener alvor når vi sier at "en annen verden er mulig"!

Tilhengerne av kapitalismen fremstiller den som naturgitt. De hevder at alle forsøk på å utforme samfunnet etter andre prinsipper med nødvendighet vil medføre nye undertrykkings- og utbyttingsforhold.

RV mener at menneskene selv skaper sin historie, innafor de rammene den historiske utviklinga setter. Det er ingen naturlov som bestemmer at samfunnet ser ut slik det gjør i dag. Det er den sosiale og politiske kampen og utviklinga av teknologi og andre produksjonsvilkår som former både nåtida og framtida.

Men det er bare vår egen kamp som kan avgjøre hvilken vei utviklinga går. I dette ligger også et stort håp. For når det er våre egne handlinger og avgjørelser som til syvende og sist kan forme historia, er det også i våre felles drømmer og visjoner at spiren til et fritt rettferdig samfunn kan formes.

Hver stemme er viktig, hver stemme må bli hørt!
GODT VALG!

Hilsen Nesodden RV.

Til toppen

Tilbake til Meninger