Barnehagen på Skoklefall ? hva striden egentlig handler om.


I 2007 kjøpte Ketil Johansen Vestre Skoklefall gård (500 mål landbrukseiendom) for 5 millioner. I år vil han selge ca 15 mål av gården til Trygge Barnehager for over 14 millioner for at de skal bygge en privat barnehage på den. Tomtekostnaden vil i tilfelle inngå i utgiftene til barnehagen som kommunen må betale.

Johansen kjøpte landbrukseiendom til en helt annen pris en det som er for boligtomter. Området var av kommunestyret regulert til offentlige formål. Kommunalt kjøp til landbrukspris var kjøper kjent med som sannsynlig. Kommunen har tilbudt Johansen ?landbrukspris? for tomta ? godt under 1 million.  Det fnyser han av og truer med rettsak og å anke så lenge det er mulig . Ved hjelp av foreldre i barnehagekø  vil han presse kommunen til å gi seg.

Det er betimelig å spørre Ketil Johansen om han synes det er moralsk forsvarlig å spekulere seg til 13 millioner kroner som kommunen sterkt trenger til helse- og skoletiltak.  Ketil en en kreativ mann, og gode ideer vil Rødt gjerne betale ham for, men spekulasjoner av denne typen har vi lite til overs for.

Eksempelet illustrerer hva privatisering av offentlige oppgaver handler om og hvorfor det nesten alltid blir dyrt når pengemennene får foten i døra.

På Nesodden har Høyre og FrP vært svært ivrige talsmenn for privat barnehage på Skoklefall. Vi synes disse partiene bør forklare velgerne hvorfor de vil bruke 13 millioner kroner på å betale en spekulant framfor på skole- og helsetiltak?


Geir Christensen

Nesodden Rødt


Til toppen

Tilbake til Meninger