Er det bare eplene som mangler?


I AMTA sin leder om valgkampen 28/7 skriver AMTA om den rød-grønne regjeringen: ?på plussiden kommer også overføringene til kommunene, som er økt med rød-grønn regjering?

Nesodden sin begredelige økonomi er velkjent.  Det står ikke særlig bedre til på landsbasis: I 2003, det verste Bondevikåret, var underskuddet for kommunene 17 milliarder.  I 2008 var underskuddet for kommunene ca 23 milliarder.  Ingen kan drive lenge med underskudd. Stoltenberg har nok fortsatt i Bondevik sine fotspor og lesset på kommunene oppgaver uten at pengene har fulgt med, og derved lagt et solid grunnlag for svekket velferd.

"og måten finanskrisa er håndtert på, vitner også om politisk handlekraft."

Handlekraften var stor for å redde bankene. Det har reddet bankdirektørenes gigantlønninger og sluttpakker samt aksjeeiernes penger.  For de 6350 arbeidsløse i Akershus er ikke hjelpen like rundhåndet.  Noe direkte statlig inngripen for å skape næringsvirksomhet blir sett på som fy av alle markedsliberalister, inklusive regjeringen.  De overlater til det samme kredittvesenet som spekulerte seg bankerott å ordne opp med sysselsettingen. Det virker ikke.

Stoltenberg lovet en snuoperasjon.  Når det å få fart på aksjemarkedet er styringsmålet i økonomien, er det umulig.  

Geir Christensen

1.kandidat for Rødt i Akershus


Til toppen

Tilbake til Meninger