Er Nesodden Venstre et grønt parti?


I Frogn har Venstre tatt ledertrøya i miljøarbeidet. På Nesodden har de i stedet alliert seg med miljøsinkene Ap og Frp. Sammen med Høyre får denne utbyggingsalliansen flertall.

Etter valget kom Venstre i en unik vippeposisjon. Så langt har de brukt den til å gi de tre utbyggingspartiene flertall i sak etter sak. Vi som gjennom mange, mange år har samarbeidet med Venstre i miljøsaker, er forferdet over at de så til de grader har skiftet side.

For noen uker siden sørget Venstre for at Frp, H og Ap fikk flertall for 3-4 etasjers blokker i den vesle skogen mellom Tangenåsen ungdomsskole og boligene i Blomsterveien. Den kunne blitt en verdifull grønn lunge for den nye ungdomsskolen, som jo mister resten av utearealet sitt, men Venstre ga flertall for blokker. De gikk også inn for fire-fem etasjers blokker opp mot Vanntårnåsen, men den saken ble utsatt.

Sist tirsdag ble Venstres nye linje demonstrert med all mulig tydelighet, da planutvalget behandlet 25052008
kystsoneplanen for Bunnefjorden fra Fjordvangen til Blylaget.

For å ta vare på landskapet, naturen og kulturverdiene i de unike, fjordnære bomiljøene på Torvvik, Bomansvik og Blylaget er det foreslått å skjerme enkelte av de mest sårbare områdene for utbygging. Samtidig vil nye utbyggingsområder litt høyere opp fra fjorden styrke elevgrunnlaget til Jaer skole, og gi et mer variert boligtilbud. Moderne avløpsteknologi, for eksempel naturbaserte løsninger, kan på en skånsom måte gi skikkelige vann- og avløpsforhold. Det er innledet et samarbeid med Universitet i Ås om dette. Plan- og miljøfolkene i kommunen har gjort særdeles solid arbeid.

Til nå har det vært bred politisk enighet. Men med god hjelp av Venstre kastet Frp, Ap og Høyre vrak på mye av den grønne tenkningen, og åpner i stedet store utbyggingsområder helt ned mot fjorden, særlig på Bomansvik.

Med hjelp av Venstre fikk Frp, Ap og Høyre flertall for 120 mål feltutbygging på Bomansvik. De bratte skråningene går helt ned til 10 m fra fjorden, og området er nesten tre ganger så stort som utbyggingsområdet på Varden. Dette vil i stor grad endre Bomansviks karakter.

I tillegg åpnes det for utbygging i de bratte skråningene over Kirkevika. Det vil gi store inngrep bl.a. i form av veiskjæringer, og er lite forenlig med dagens tenkning om vern av strandsone og miljø.

Sammen med Frp og Ap gikk Venstre også inn for utbyggingsområde helt ned mot badehusrekka på Bomansvik. Heldigvis sørget Høyre for flertall for en grønnere tenkning her.

For å få til all denne utbyggingen skal det bygges tradisjonelle kloakkløsninger, med sjøledning, rør og pumping. Borte er tanken om naturbaserte småskalaløsninger.

På torsdag skal både kommuneplanen og blokkene i Vanntårnåsen opp til endelig behandling. Vi appellerer til Venstre om å tenke gjennom hva de står for i nesoddpolitikken!

SV v/Grete Maus    Rødt v/Live Fagereng    MdG v/Claudia Behrens    KrF v/Pål-Erik Plaum

Til toppen

Tilbake til Meninger