Nei til forbud mot tigging


Knut Roger Andersen i Oslo Arbeiderparti går inn for kriminalisering av tigging, og erklærer seg ovenfor Klassekampen (15.juli) likegyldig til om forbudet skjer gjennom politivedtekter eller ny løsgjengerlov. Uten ambisjoner om at et forbud kan gjøre noe med årsakene til tigging, vil Andersen ?symptomet? til livs. Han vil ganske enkelt forskånes fra å støte på tiggere, og overlater den ærefulle oppgaven til politiet. Under henvisning til kriminaliseringen av kjøp av seksuelle tjenester, drister han seg også til å sidestille tigging med prostitusjon. ?Når jeg ser de unge rumenske tiggerjentene og vet at de jobber for bakmenn, tenker jeg: Hva er forskjellen mellom dette og prostitusjon??

Jeg svarer Knut Roger Andersen: Når du gir penger til en tigger, enda det er en ung jente fra Romania, har du ikke dermed inngått en avtale der du kan forlange seksuell underkastelse eller oppvarting (det ville vært en grov fornærmelse). Du gav bort pengene! Som kilde til inntekt er tigging i prinsippet den rake motsetning til prostitusjon, og for den saks skyld til lønnsarbeid. Det for øvrig ikke prostitusjon i seg selv som er forbudt, og tigging vil heller aldri regnes som en forbrytelse så lenge folk har en viss sosial ånd. Det burde være under Arbeiderpartiets verdighet å rette lovens kanoner inn mot folk som lever et hardt liv i utkanten av det sosiale og økonomiske systemet.

Av det som også fremkommer i Klassekampen 15. og 16. Juli, er det åpenbart at det først og fremst er de rumenske og tilreisende tiggerne det reageres mot. I en støtteerklæring for kriminalisering uttaler Ragnar Nordgreen i Oppland Arbeiderparti at også de ønsker at det ?settes en stopper for østeuropeernes tiggervirksomhet?. Øst-Europa har blitt tappet for unge og dyktige arbeidere, til god fortjeneste for kapitalen i land som Norge, men tiggerne deres skal vi altså ikke se noe av. Jeg må derfor like godt spørre de som støtter et forbud om de ser for seg en håndhevelse av loven som i praksis tillater nordmenn å tigge, men som slår ned på for eksempel rumenere som gjør det samme? Kanskje de ser for seg en EØS / Schengen- avtale med særskilt rett til diskriminering av pariakastene fra øst?

Om forbudet skal virke etnisk diskriminerende eller totalt, foreslår jeg uansett at det forkastes i all sin forkastelighet. Arbeiderpartiet, et mektig parti i en formuende nasjon, bør heller fokusere på sosial omfordelingspolitikk, i Oslo, i Norge, i Europa og i resten av verden.

 

Thomas Kvilhaug

Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger