Med de store investeringene vi har hatt de siste årene, er det luftslott å skulle investere i et stort nytt kulturhus i overskuelig framtid. (Og enda en bygning som også etter hvert vil trenge vedlikehold – jfr Amtas oppslag 26.1. om Bakkeløkka). Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås skrev bl.a. i forbindelse med åpningen av gigantomaniet ”Kilden” i Kristiansand: ”Bedrøvelig vanlig er det at kommuner undervurderer driftsutgiftene og overvurderer inntektsmulighetene ved kulturhusene. Det fører til høye leier og billettpriser, stundom til at husene blir flaggskip mer for turnerende artister enn for lokale amatører på høyeste nivå.” Som et apropos til dette: Kilden har basert sin virksomhet på at den skal ha store oppsetninger som skal trekke skarer av folk til Kristiansand både fra Oslo og Stavanger (!) Et stort kulturhus på Nesodden, som skal konkurrere med de mange scener og tilbud i Oslo, er vel i utgangspunktet dømt til å konkurreres ut?

Nesodden har en rekke – både eksisterende og potensielle – scener og bygg som kan romme mye kultur. Bruk de midlene som er avsatt til planlegging til å utvikle planer sammen med alle de eksisterende mindre kulturvirksomhetene vi har. Da kan vi virkelig få mye igjen for pengene! (Er ikke det Høyres slagord?)

Og et annet argument: Hvorfor i all verden skal absolutt all aktivitet sentraliseres til Tangenåsen? Vi har nå et nytt butikksenter der de ansatte som er nødt til å kjøre bil (det er faktisk mange av dem som verken bor på Nesodden eller i nærheten av bussforbindelser) slåss om å finne parkeringsplasser i småveiene rundt Tangen sentrum. Likeledes vil det bli et enda større problem med trafikk når Tangenten åpner for fullt med flere hundre arbeidsplasser og besøkende! Med et eventuelt nytt kultursenter vil miljøbelastningene for beboerne i området bli enda større.

Kjære ”flertalls”politikere: Legg bort all prestisje og tør å tenke nytt! Både kulturlivet og miljøet vil nyte godt av å spre kulturmillionene ut over hele bygda!

Eivind Reiersen, Rødt

Til toppen

Tilbake til forside