”KAN HENDE DET GJELDER Å REDDE VÅR JORD”. PÅL STEIGAN PÅ NESODDEN SAMFUNNSHUS 2. JANUAR.

Nærmere 30 mennesker hadde møtt opp på Nesodden Samfunnshus 2. januar for å høre Pål Steigan snakke om sin siste bok "Sammenbruddet", eller, som den heter på svensk "En gång skal jorden bliva vår". Han tok utgangspunkt i sammenhengen mellom de økonomiske stormene som blåser over kloden og de økologiske krisene vi er inne i og ser foran oss. Møtet var arrangert av Rødt. Øyvind Solum fra MdG og Christian Hintze-Holm fra SV var invitert for å kommentere, og holdt tankevekkende innlegg.

Steigan innledet med å gjennomgå den økonomiske krisa i USA og Europa. Han påpekte at "veksten" i USA siden 70-tallet er basert på lån, så vel for staten som for lønnstakere. Videre satte han krisa i sammenheng med at USA finansierer to kriger ved lån, Irak-krigen og den fremdeles pågående Afghanistan-krigen. Kina er USAs største kreditor, og krigene USA har startet, KAN ikke vinnes, sa Steigan. Når så USAs middelklasse lenge opprettholdt sin levestandard ved å belåne sin faste eiendom til langt over pipa, MÅTTE det gå galt. Så begynte det å rase, og med Lehman Brothers´ konkurs gikk USAs økonomi på en krise langt verre enn den i 30-årene. Suppekjøkken besøkes nå i stadig sterkere strøm av tidligere middelklasse, ikke minst i "modell-staten" California. (Så sent som i president-valg-året 2007 hadde California verdens 7. største økonomi, referentenes anmerkning.) Steigan fortalte at okkupantene på Tharir-plassen i Egypt hadde sendt økonomiske bidrag til Wall-Street-okkupantene. (Mer upside-down er det vel vanskelig å forestille seg! Referentenes anmerkning.)

Det var et dystert scenario Steigan tegnet også for Europa: Det gikk fra vondt til verre, særlig i eurolandene. De finansielle og produktive sentra flyttes fra USA og Europa til Asia, spesielt til Kina og India. Steigan kom med den illustrerende opplysningen at samlet gjeld nå er 10 ganger større enn verdens årlige BNP! Den opplysningen var ny for undertegnede, antageligvis for adskillige andre også. Ingen økonomi-eksperter hadde imøtegått ham på de tallene han har lagt fram, sa han, og karakteriserte seg selv som en "Jack of all trades, and master of none. "Men jeg kan lese, og jeg kan den lille multiplikasjonstabellen," la han til, og viste med enkle, men overbevisende tegninger hvorledes utviklingen så ut til å bli. Den gjelden det vestlige samfunn har pådratt seg, kan aldri betales, hevdet Steigan (som i denne "spådommen" får støtte av stadig flere økonomer, referentenes anmerkning).

Steigan avsluttet denne delen av presentasjonen med følgende kraftsalve: Alle pyramidespill raser før eller siden. Nå raser "vår verdens pyramidespill" overende. Grunnleggende er dette drevet fram av vårt økonomiske system, kapitalismen, hvor alle måltall for utvikling er innrettet på maksimal profitt. Mest mulig vekst, uansett konsekvenser, må gå galt. Og det gjør det nå, foran øynene våre, sa Steigan.

Heller ikke forbruksmessig kan vi vokse inn i himmelen. Kloden har begrensede ressurser som vi i dag forbruker i et svimlende tempo. De sju viktigste miljøkrisene er ifølge Steigan:

- Klimakrise med stadig økende utslipp og global oppvarming
- Oljeproduksjonen har nådd toppen og faller
- Biologisk mangfold - arter utryddes i et stadig større tempo
- Nitrogen/fosforutslippene øker samtidig som fosformangelen rykker nærmere
- Ferskvann blir en stadig knappere ressurs
- Jorda utpines og matproduksjonen står i fare
- Livet i verdenshavene trues
-
Som den gamle opprører han er, ser Steigan for seg at endringen må komme nedenfra. Vi må slutte å tro på "pyramide-modellen", ikke minst på politikere flest som er mest interessert i å bli gjenvalgt. Folkelige bevegelser fra grasrota er Steigans svar. Han spådde at dersom man ikke får til et omfattende samarbeid nedenfra, der man deler på det som er av ressurser, vil kaos og en "alles kamp mot alle" bli resultatet.

For mange av oss som følger med både i finanskrise / økonomi og økologi / miljøproblemer, var mye av det Steigan sa, delvis kjent. Men å få satt de mange elementene sammen i et overgripende - globalt og internasjonalt - perspektiv, så å si på "ett brett", var mer enn tankevekkende.

Den påfølgende debatten ble livlig, heftig - og konstruktiv. At vårt økonomiske system er løpt ut av kontroll, og at vi ødelegger våre egne livsbetingelser økologisk, var det stor enighet om. Av tidshensyn måtte det settes strek etter en time med engasjerte innlegg.

I Klassekampen for onsdag 4. januar siterer den britiske journalisten George Monbiot - fast skribent i The Guardian - Nouriel Roubini, Wall Street-konsulent og en av de få som forutså krisa: "Karl Marx hadde dels rett, ser det ut til, i at globalisering, løpsk finansmekling og omfordeling av inntekter og rikdom fra arbeid til kapital, kunne få kapitalismen til å sjøldestruere."

Og så blir det opp til hver enkelt av oss å gjøre Rudolf Nilsens ord til våre: "Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt".

Rødt kommer til å følge opp debatten med å prøve å se hva vi kan gjøre her og nå på Nesodden. Tema for neste møte, 6. februar, er Aftenspostens oppslag: Nesodden – Norges Manhattan? – eller???

Til toppen

Tilbake til forside