Nu går alt så meget bedre?

23.desember skriver vår nye ordfører, Nina Sandberg, for første gang om budsjettet til Nesodden kommune. I to måneder har budsjettet vært diskutert og kritikk reist, uten at hun har sett det som sin plikt å forklare sine standpunkter for AMTAs lesere. To uker etter vedtak oppløfter hun for første gang sin stemme og skryter uhemmet av vedtaket AP fikk til sammen med FrP, Høyre og Venstre. Med unntak av noen punkter det var enstemmighet om (ventilasjon på Nesoddtangen skole, kunstgress på Fagerstrand, kulturskolen, kyststien og Bjørnemyrhallen) er hun ikke konkret på et eneste punkt og imøtegår ikke kritikken som er reist offentlig. Å heve seg over å diskutere realitetene og overhøre alle kritiske røster er å bruke to hersketeknikker:
-usynliggjøring av alle som ønsker å debattere realitetene.
-Tilbakeholding av informasjon

Denne overlegne oppførselen synes jeg hun skal legge av seg og isteden svare på noen av spørsmålene hun har fått:

- For tredje gang gjennomfører kommunen flate kutt i lønnsbudsjettet. Skoler, barnehager, teknisk avdeling og helse- og sosialavdelinger får mindre lønnsmidler og vil derved yte mindre. Er dette bra for befolkningen? Hvorfor stemte du ned å få utredet konsekvensene av disse kuttene?
- Med samhandlingsreform stilles store krav til kommunen. I budsjettet er kostnadene til å flytte sykehjemsbeboere hjem når ny avdeling åpner og en post for å dekke økningen i antallet eldre lagt inn. Ellers finnes ingen av de tingene som er nødvendig for å møte økt behov for forebygging lagt inn. Hjemmetjenestene får f.eks bare kutt. Er dette forsvarlig?
- Velforbundet fikk kuttet sine vanlige 200 000 kroner de har pleid å få for å støtte lokale vel med dekking av utgifter til utbedring av veier m.m. Er det fornuftig? Er det "takk for sist" for at Velforbundet fikk stoppet privatiseringen av vedlikeholdet av velveiene?

I tillegg til våre spørsmål synes vi det er påfallende at ordføreren ikke har svart på bl.a. innleggene fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Geir Christensen
Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger