LEGEVAKT TILBAKE TIL NESODDEN !

Innbyggerne på Nesodden er de siste årene blitt marginalisert i forhold til viktige funksjoner, på grunn av sentraliserings-iveren. Vi har sett en rekke eksempler - både her på Nesodden og over det ganske land, på at "big" ikke nødvendigvis er "beautiful". Primærtjenestene bør være så nær brukerne som mulig. Noe av det viktigste vi har, er nærhet til helsetjenester. Mange nesoddinger har fått det vanskeligere etter at legevakta ble tatt fra oss. Et alvorlig tilfelle er en nesodd-kvinne som ble nektet assistanse, da hun hadde falt på isen i vinter og kontaktet 113 for å få ambulanse. Der satt det én i den andre enden og kunne fastslå (med hvilken kompetanse?) at hun ikke trengte assistanse. Mange timer senere, og etter en natt med voldsomme smerter, fikk hun, etter enda en henvendelse til 113, ambulanse. At det der og da ble beklaget at hun ikke hadde fått nødvendig hjelp kvelden før, fjernet ikke det smertehelvete hun gjennomgikk i timesvis den natten. Hun hadde to brudd i beinet!

Nesodden har en alderssammensatt befolkning. Unge mennesker, barnefamilier, middelaldrende - og gamle. En anselig del av innbyggerne vil, på et eller annet tidspunkt, ha akutt behov for legehjelp, også etter at legevakten på Nesodden er stengt. Langtfra alle har bil, og etter at Tangen taxi ble til Follo taxi, er drosjetilbudet blitt langt dårligere. Ofte er det ikke drosjer å få tak i på Nesodden. Dessuten koster en drosjetur til Ski penger - penger som ikke alle har. Ringer man 113 for å få assistanse, kan man risikere å få samme svar som den omtalte nesodd-kvinnen. Dette er en situasjon Nesoddens innbyggere verken kan eller skal finne seg i!

I inneværende kommunestyreperiode har Rødt, sammen blant andre KrF og Miljøpartiet de Grønne, flere ganger fremmet forslag om at legevakten må tilbake til Nesodden. Vi har hver gang blitt nedstemt.

Én av Arbeiderpartiets paroler 1. mai gikk på at vi igjen måtte få heldøgns legevakt på Nesodden. Ingenting ville glede oss i Rødt mer enn å få Ap med på laget i denne saken.

For da vil den faktisk være vunnet!

Kjellaug Myhre
Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger