KOKT SOM EN FROSK?

En frosk i en gryte vil kokes levende hvis temperaturøkningen skjer gradvis fordi den ikke kan registrere de små forandringene. Har vi mennesker det litt på samme måte? Langsomme forandringer merkes knapt, men til slutt kan de få veldige følger.

Har du lagt merke til forandringen? Den langsomme, men gjennomgripende endringen i sosialpolitikken og offentlig økonomi. Nedbyggingen av velferdsstaten tilslørt med begrepene modernisering og effektivisering. I stedet for skattefinansiert velferd for alle vokser det fram et kommersielt marked for sosiale ytelser finansiert ved brukerbetaling og forsikringsordninger. Når det offentlige drives på samme måte som private firmaer blir overgangen fra offentlig til privat nesten umerkelig.

New Public Management heter dette på fint. Det betyr at offentlig sektor styres etter markedsøkonomiske prinsipper. Noen kjennetegn: Omfattende systemer for rapport og kontroll. Belønnings- og straffesystemer framfor tillit. Resultatmålinger framfor godt skjønn. Profesjonsnøytral ledelse uavhengig av fagbakgrunn eller erfaring. Mindre politisk styring og medarbeiderinnflytelse. Outsourcing. Konkurranseutsetting og anbudsrunder som presser priser OG lønninger.

Denne utviklingen blir framstilt som uunngåelig, men det er den ikke. Stat og velferd kan organiseres på ulikt vis. Økonomisk ideologi må ikke gjøres til herre over politikken.

Det er vel ingen hemmelighet at Rødt er motstandere av denne utviklingen. Ved å stemme Rødt får du et talerør som vil styrke fellesskapets ansvar for hvordan offentlig sektor skal drives. Eller vil du heller bli kokt som en frosk?

Eivind Reiersen

Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger