AP forsøker å tildekke fakta

I AMTA 7. september prøver Tor-Henrik Andersen, leder i Nesodden AP, å bortforklare det tette samarbeidet med Frp med å gjengi en usammenhengende rekke andre tall fra statistikken. Det forandrer ikke på sannheten – at AP i 82% av avstemningene stemte sammen med Frp. Dette var ikke i fillesakene, men hovedspørsmål som

at AP, H, FrP og Venstre har fremmet og fått vedtatt felles budsjettforslag de siste fire årene. Det er i budsjettet prioriteringene gjøres.

at AP og FrP har stemt sammen i alle spørsmål som angår miljøpolitikk med ett unntak de siste fire årene.

at AP og Frp har stemt sammen i nesten alle spørsmål som angår sosial- og helsepolitikk.

at det ofte presenteres fellesforslag på møtene som er ferdigforhandlet på forhånd.

På vårt aller siste kommunestyremøte 1. september stemte også FrP og AP sammen i alle saker. F.eks stemte AP mot Rødt sitt forslag om å utrede muligheter for felles pensjonsavtale for de ansatte i kommunale og private barnehager. Det betyr at de ansatte i de fleste private barnehager får en betydelig dårligere pensjon og at private barnehageeiere kan konkurrere med offentlige barnehager på å ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Frp begrunnet sin stemmegiving med at de ønsket bare private barnehager. Hva er Aps grunn for å stemme likt?

Å prøve å bortforklare den tette alliansen dere er i, er å holde velgerne for narr. Med AP får vi ingen fornyelse, men fortsettelse av det vi har. Endringen er bare at mer vil skje på bakrommet og innbyggerne vil få mindre innflytelse.

Geir Christensen, Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger