KOMMUNALT ANSATTE KVINNERS LØNNSVILKÅR.

I forrige uke gjorde Trondheim bystyre et historisk vedtak, etter forslag fra Rødt:
”Alle ansatte skal tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder”.
Et slikt vedtak har få kostnader, lar seg lett gjennomføre, og betyr mye for dem det gjelder.
Mange av dem er kvinner, mange jobber med omsorg for andre i en eller annen form, på bolig med bistand, på sykehjemmet, i skolefritids osv.

Rødt støtter fagbevegelsens kamp for retten til heltid og fast arbeid. Halvparten av de ansatte i Nesodden kommune jobber deltid. Kommunestyret har ansvar for å føre en god arbeidsgiverpolitikk. Rødt lover å ta initiativ til at Nesodden gjør som Trondheim i høst.

Denne gangen regner vi med å få med alle partiene uten Høyre og FrP? Hva sier dere, SV og kvinner for Nina?

Fjorårets lønnsoppgjør handlet om likelønn. Flere forbund streiket, men arbeidsgiverne er vanskelige å rikke. Likelønnskommisjonen sa at på landsbasis trengs det 3 milliarder for å få likelønn blant offentlig ansatte. Det kom dog ingen likelønnspakke fra regjeringen Stoltenberg.
I Nesodden kommune er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i gjennomsnitt ca.16000 kr. i grunnlønn. Etter tillegg er det 10 000 kr, antagelig fordi det er flest kvinner som jobber turnus. Forskjellene handler i stor grad om forskjell på yrkesgrupper.

Å løfte 730 kvinnelige ansatte med 10 000 kr, ville koste 7.3 millioner.
Rødt foreslo i forbindelse med Lønnspolitisk handlingsplan. ”Likelønn mellom kjønnene skal være oppnådd innen 2013”. Forslaget fikk 4 stemmer. 2R, 1KRF, 1SV.
Til budsjett og økonomiplan foreslo vi: ”Kommunen tilstreber i justeringsoppgjøret å redusere lønnsforskjellen mellom kjønnene”. Forslaget fikk 5 stemmer: 2R, 2V, 1SV.

Godt lønnspolitisk valg 12.september!
Hilsen
Rønnaug Stensrud

Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger