En boligpolitikk for de mange, ikke for de få!

Å bo er en menneskerett. Men bare i prinsippet.

Å få kjøpt en bolig til under 2 millioner på Nesodden er nær sagt umulig. 40 % av de som søker startlån gjennom kommunene, får avslag i Husbanken. De har ikke inntekter til å bære kostnadene ved de lånene som er ment som hjelp for å komme inn på boligmarkedet. I forslaget til kommuneplan ble alle tiltak for å forberede bygging av rimelige boliger nedstemt. I ettertid spør politikerne om det er mulig å få til billlige boliger og venter svar når boligsosial handlingsplan legges fram til våren.

I Norge ble det gjennom flere tiår bygget rimelige boliger som har hjulpet mange i min generasjon inn på boligmarkedet. Men dette stoppet brått da Stortinget ødela den sosiale boligbyggingen og slapp markedet løs på 80-tallet. Boliger selges i dag til langt høyere pris enn det koster å bygge dem. Dette fordi Stortinget har gitt eiendomsspekulanter, eiendomsutviklere, bankene og Staten lov til å "skattlegge" boligkjøpere grovt:

1. En boligtomt koster nå på Nesodden over 1 million for målet, uten at eiendomsspekulanten har påkostet den en øre. Dette må kjøper betale, ikke for arbeid, men som en slags skatt til en eier som sitter i monopolsituasjon. Et nylig eksempel var barnehagetomten på Skoklefall, som en spekulant prøvde å hundredoble prisen på, i forhold til det han hadde betalt for den to-tre år tidligere. Den ikke ukjente Bjørn Rune Gjelsten anslår i bladet Næringseiendom at 20 - 40% profitt på risikokapital er vanlig for investorer innen eiendomsutvikling. Investorens profitt betales av boligkjøperne.

2. Da Husbanken ble opprettet etter krigen, var renta 2% og avdragstiden 50 år. Stortinget bestemte renta på boliglån gjennom vedtak.Nå bestemmer markedet, og det er vanlig å betale flere millioner i renter før boligen er nedbetalt.

4. Innføring av MOMS (Statsskatt) på all boligbygging har økt prisen med 24%. Sosial boligbygging var tidligere skattefri.

Å fjerne denne private og offentlige beskatningen på sosial boligbygging vil kunne gi oss boliger til under halve prisen av det markedet gir i dag. Slike boliger må forbli billige ved at de gjøres til borettslag med husleieregulerte priser. Da vil de gå rimeligere videre til neste kjøper. Selv om du ikke får verdiøking på boligen, vil dualt i alt komme langt bedre ut økonomisk: I og med at du ikke må betale mer enn halve prisen for boligen i forhold til prisene med dagens system, vil du kunne spare opp penger til neste boligkjøp.

Noen av disse tiltakene avgjøres av Stortinget. Men kommunestyret har innflytelse på tomtepriser, kostnadene til eiendomsutvikling, vann og kloakk, samt at det har muligheter i forhold til Husbanken.

Denne innflytelsen må kommunestyret bruke på en langt mer seriøs måte enn tilfellet er i dag. NÅ!!!

Kjellaug Myhre

Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger