To slags innbyggere på Nesodden?

...de som får brøytet veien de bor ved, og de som ikke får...

I 2010 vedtok FrP, H, Ap, V og SV å avvikle kommunalt vedlikehold av velveier. De nesoddingene som bor ved velveier, spurte seg naturlig nok om grunnen til at de ikke skal få brøytet av kommunen, slik de som bor ved kommunale veier får. Det føltes som en forskjellsbehandling det var vanskelig å forstå resonnementet bak.

Etter mye spetakkel og sterk reaksjon fra vellene ble ordningen med kommunalt vedlikehold gjeninnført midlertidig.

Saken skal opp til ny behandling, muligens allerede ved budsjettbehandlingen i høst. Det vil være naturlig at partiene flagger synspunkter på dette, i og med at det er en viktig sak for mange nesoddinger.

Rødt skriver i sitt program at det skal gies økte bevilgninger til forbedring av velveier, og at det fortsatt skal være kommunalt vedlikehold.

Hva mener de øvrige partiene?

Kjellaug Myhre

Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger