Tåkeprat fra Ap

 

 

Frogn Aps ordførerkandidat skriver i Amta at "Arbeiderpartiet vil ha godt innhold i barnehagene" (25.2.)

 

 

Dette innlegget er i et nøtteskall uttrykk for hvor dypt dette stikker, og hvor mye tåkeprat vi kan vente fra den kanten i den kommende kommunevalgkampen. Hun skriver at H, V og Frps kutt på to millioner til barnehagedrift ikke er forsvarlig. Og hun peker på at det trengs å øke andelen kvalifisert personell, noe som vil medføre kostnadsøkninger.

 

 

Hva er så ordførerkandidatens resept? Jo, hun vil "bare" kutte én million. Men hvor mye mer "forsvarlig" er det å kutte en i stedet for to millioner på et budsjett hun selv sier bør økes?! Hun har ingen annen løsning enn tåkeprat om at "den enkelte barnehage må pålegges å gjennomføre forsvarlige prosjekter som kan bidra til kostnadsreduksjoner". Dette er helt sikkert en politikk som virker veldig beroligende på de barnehageansatte i Frogn!

 

 

I stedet burde hun rette krav til den regjeringen hennes parti er drivkraften i. En regjering som, bortsett fra det første året etter valgseieren i 2005, har sulteforet kommunene, som i dag har en samlet gjeld som har passert 20 milliarder. Bare ved å kreve en styrking av kommuneøkonomien, som kan komme både barnehager, skoler, helse og eldreomsorg til gode, kan Ap ha noen troverdighet foran høstens kommunevalg.

 

 

Eivind Reiersen

Rødt