PRIVATE ELLER KOMMUNALE BARNEHAGER?

Svar til Harald Johnsen

 

Jeg tror så gjerne at Fager Skog FUS Barnehage as er en god barnehage for barna som går der, en trygg barnehage for foreldrene og sikkert en grei arbeidsplass for de som jobber der. Men Fager Skog er bare en liten brikke i et omfattende konsern. Eli Sævareid og hennes mann Sigurd Aase eier Trygge Barnehager som eier mer enn 300 barnehager over hele landet. Sævareid har 247 roller i norsk næringsliv, for det meste styreleder i de mange barnehagene. Styret i Fager Skog FUS as er Eli Sævareid selv (jeg vet ikke hvor mye dere ser til styrelederen deres i Fagerstrand?) De to andre styremedlemmer er medlemmer i 38, hhv 39 sammen med Sævareid, fra Vestfold til Hordaland. Ikke mye lokal tilknytning akkurat, og det samme er tilfellet over hele landet.

 

Jeg håper ikke dere blir avkrevd dugnad på Fager Skog FUS as, for da er dere lurt. Hver lille barnehage har sitt driftsregnskap, men bak disse barnehagene er det holdingselskap og skattebetingete investeringsselskap som i løpet av få år har bygget opp enorme verdier. Vista Holding, heleid av Eli Sævareid, som eier Trygge Barnehager og FUS AS, hadde i 2009 driftsinntekter på 1.3 milliarder kr, og eiendommer og anleggsmidler på 1.3 milliarder, Trygge Barnehager har eiendomsverdier på 466 millioner kr, driftsinntekter for 2009 på 430 millioner og resultat på 50 millioner kroner. Det er viktig å være klar over at denne kapitaloppbyggingen har skjedd UTEN at det er tatt ut ”utbytte” i barnehagene.

 

 

Trygge barnehager har som mål å bygge barnehager, og å kjøpe opp barnehager. De kjøper opp foreldredrevne ideelle barnehager der alle driftsinntekter har kommet driften og barna til gode, og overfører midler til andre selskap.

 

 

Fra 2011 skal den svært gunstige finansieringsordningen for barnehagene som de siste årene har vært administrert av departementet, administreres av kommunene selv. Det er en finansieringsordning som har gitt anledning til å ta ut ikke bare lønn for ansatte, ikke bare det som de fleste ville anse som vanlig avkastning på kapital, men å skape barnehagebaroner som blir sittende med enorm makt over kommunene og deres prioriteringer. Hvis de ikke får det som de vil, kan de stenge driften, og kommunen og foreldrene står uten barnehageplasser.

 

 

De øvrige barnehagene på Nesodden er lokale, selveiende institusjoner, der alle midlene kommer ungene til gode, og styrene er lokale. Men barnehagekonsern som Trygge barnehager og tilsvarende konsern som også finnes i andre kommuner, er et økonomisk problem fordi de har etablert sugerør i offentlige kasser, midler som kunne vært brukt til andre formål for innbyggerne. De er også et demokratisk problem, fordi kommunene har gjort seg avhengige av dem og de har økonomiske muskler til å saksøke kommunene og utfordre demokratiske vedtak. Det er denne typen selskaper vi retter skytset mot.

 

 

 

Mvh og ønske om en god jul

Eivind Reiersen, Rødt