Følg trondheim for Papirløse

Trondheim kommune har vært forut for sin tid tidligere, og er det igjen. På siste kommunestyremøte før valget vedtok de blant annet et veldig konkret tiltak mot “ufrivillig deltidsarbeid”, som gikk utpå å tilby deltidsansatte den stillingsbrøken som tilsvarer det de over tid i realiteten har jobbet. Nå er de igjen frampå, denne gangen i forhold til et konkret krav til regjeringen; adgang til et verdig arbeidsliv for landets papirløse og ureturnerbare asylsøkere. I tillegg vedtar kommunen at rådmannen sørger for å sikre Trondheims papirløse flyktninger psykisk og fysisk helsehjelp.

Et ukjent antall mennesker i Norge har fått avslag på asylsøknad, men kommer fra land som er svært vanskelige og dra tilbake til. De fleste kommer fra land som Iran, Etiopia, Eritrea, og palestinske områder. De strander i Norge, mange i flere år, uten rett til arbeidsliv og sosiale muligheter. Dermed blir fullt arbeidsføre mennesker økonomisk og sosialt nedverdiget, og havner i risiko for så vel depresjoner og psykisk lidelse, som for grov utnytting på det svarte arbeidsmarkedet. Hvor rasjonell er denne politikken? Jeg vil kalle den destruktiv, både for de som rammes av den, og for samfunnet.

I flere europeiske land, også i våre naboland, har papirløse som har vært der over en viss tid omsider blitt innvilget et amnesti. Norge har ikke gjort dette. Nå har Trondheim slått et lite slag for denne gruppa. Følger andre kommuner opp, vil vi kanskje få noen konstruktive resultater.

På Nesodden har vi neppe mange fra denne gruppa. De er mest konsentrert i vår nabokommune Oslo. Men på Nesodden har vi et flertall av partier som etter tidligere utspill for meg signaliserer at de også kan være villige til å følge opp Trondheims krav til regjeringa med et krav fra Nesodden kommune. AP på Nesodden oppfordret for eksempel i februar regjeringen til å innvilge permanent opphold til ureturnerbare asylsøkere og papirløse som har vært i Norge et visst antall år. SV har vel aldri støttet sin egen regjering på disse spørsmålene, og som medlem av Rødt kan jeg bare bekrefte at vi utvilsomt er i opposisjon til asylpolitikken og vil ha solidariske tiltak umiddelbart. Også i De Grønne, Venstre og Krf antar jeg at det vil være støtte for trøndernes initiativ. Altså regner jeg med et flertall på minst 21 mot 10.

Så følg Trondheim, Nesodden!

Thomas Kvilhaug

Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger