Har vi råd til lokal legevakt?


SV brukte mest økonomiske argumenter når de valgte å stemme mot lokal legevakt.

Å hoste opp drøyt tre millioner kroner er vanskelig for en fattig kommune. Når jeg sier til folk at dette er hinderet for lokal legevakt, er den vanligste reaksjonen: – Koster det ikke mer? Dette kan da virkelig ikke hindre et så viktig tiltak.

Til tross for finanskrise vasser Norge fremdeles i penger, både privat og offentlig. I fjor betalte vi på Nesodden over 1 423 millioner i skatt, en øking på 142 millioner. Å bruke tre av disse millionene til å hente legevakta hjem burde være lett. Folks reaksjon er helt naturlig.

Problemet er at kommunene er fratatt mye av denne rikdommen. Bare 366 av skattemillionene kom tilbake til kommunen. Det aller meste av kommunens skattepenger går til oppvekst, utdanning og omsorg. For kommunen er det å vri ut tre millioner ekstra faktisk vanskelig. Vi som fikk det til i vårt budsjettforslag (R, KrF og MDG) måtte gjøre vanskelige valg.

Hva gjør vi som kommunepolitikere når staten tar stadig mer av skattepengene vi skulle hatt til skolesatsing og velferd fra oss? Når Stoltenberg og Halvorsen fører tradisjonell Høyrepolitikk med å sette unge og eldre bakerst og banksjefene først på prioriteringslisten?

Rødt vil sette søkelyset på dette og gjøre det så politisk pinlig at de må snu. Bl.a. ved å foreslå vedtak i kommunestyret som stiller krav til regjeringen om en virkelig kommunesatsing.

SV og AP har stemt mot dette og vært mest opptatt av å skryte av sin Rød/Grønne regjering. Dette virker til å holde vanskene med å opprettholde kommunal velferd usynlig for folk. Det er å sette partitaktiske hensyn foran befolkningens behov. Dette tillot jeg meg i kommunestyret å kalle uansvarlig i forhold til Nesoddens befolkning.

Mine forventninger til Hintze Holm og Moe er:

Enten: Ta et offentlig oppgjør med regjeringens undergraving av kommunal velferd og forlange at kommunene får beholde mer av skatteinntektene.

Eller: Aldri mer si at det er økonomisk vanskelig å få til tiltak av typen lokal legevakt.

Inntil dere gjør dette er dere i mine øyne uansvarlige mot befolkningen.

Geir Christensen

Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger