Høyre og legevakt


Høyres Harald Tronvik sa i kommunestyret at han ikke ønsket å gå bort fra en velfungerende og faglig gode legevaktordningen på Ski til fordel for lokal ordning på Nesodden. Høyre reagerte også nesten med vantro på vår påstand om at legevakten på Ski ikke er tilfredsstillende for befolkningen på Nesodden og lurte på hvordan vi kunne motsi den faglige ekspertisen.

Vi kjenner Tronvik som en rederlig man som mener det han sier. Vi vil derfor utfordre ham rundt følgende:

1. Vårt utgangspunkt er at det er brukerne som er ekspertene. Hvis ikke brukerne får den oppfølgingen de trenger, er ikke tilbudet tilfredsstillende. Da kan Høyre hente hvilken ”ekspert” som helst. Det spiller ingen rolle. Bare på våre få timer med underskriftsinnsamling siste uke fikk vi mange traumatiske historier tilsvarende de som ble nevnt i kommunestyret på torsdag. Det er for oss nok til å fastslå at Ski legevakt ikke dekker behovene. Jeg ber Tronvik forklare hvordan han kan si så sikkert at legevakta på Ski er tilfredsstillende for folk på Nesodden?

2. Høyre er partiet for de velstående. Gode kjøredoninger, gode forbindelser og private ordninger er antakelig mer utbredt enn i befolkningen som helhet. Har du undersøkt hvordan situasjonen oppleves for de som ikke har bil stående utenfor døra når noe skjer og/eller ikke har tusen kroner til drosje i lomma bestandig? Vi opplever Tronvik som en Høyrepolitiker som bryr seg, og vil derfor utfordre deg til å spørre 10 familier i denne situasjonen.

Litt grundigere undersøkelser blant brukerne tror vi vil avklare denne siden av saken. Da sitter vi igjen med det vi oppfattet som SV sitt standpunkt: Lokal legevakt er et godt ønske, men 3 millioner i ekstra utgifter er mer enn kommunen klarer. Det utsettelsesforslaget som AP, H og SV fikk vedtatt, medfører nye runder om legevakt. Rødt oppfordrer brukerne til å organisere seg. Dere er også velgere og er de som egentlig skal bestemme hva kommunestyret skal mene.

Rødt Nesodden

Rønnaug Stensrud
Geir Christensen

Til toppen

Tilbake til Meninger