Tangen kjøpesenter


Av oppslagene om kommunestyrets tragiske vedtak om Tangen Kjøpesenter kan det se ut som om Rødt går mot utvidelser av kjøpesenteret. Det gjør vi ikke. Det er bare den aktuelle planen flertallet nå har gitt grønt lys for, vi er mot. Dette fordi:
- Det trange arelaet på kjøpesenteret bør  brukes til næringsutvikling, ikke boligbygging.
- Utbygging må skje uten at omkringliggende boligbebyggelse og allmene formål blir skadelidende.
For å ta hovedsakene: Planen som er vedtatt bygger ned  vanntårnåsen med blokkbebyggelse. Dette er vesentlig ødeleggelse av natur- og rekreasjonsverdier.  Trafikken til kjøpesenteret blir ført inn via boligområde, en veiløsning som er dårlig. Det er tydelig at flertallet (AP, H, FrP og V) blåser i den lille dame når storkapitalen (Kjøpesenter Holding = Norgesgruppen) hoster.
 
Rødt ønsket å sende planen tilbake for å få ivaretatt disse interessene.

Geir Christensen
Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger