DET ER FAKTISK TAKTISK Å STEMME RØDT!


Rødt ligger godt an til å bli partiet som blokkerer for borgerlig regjering og stortingsflertall. Med Rødt i posisjon til venstre for en rødgrønn regjering vil de mest offensive kreftene i for eksempel LO, miljøbevegelsen og antikrigsbevegelsen få en konsekvent partner som uten et hår av kamel i munnen taler finansmakt, oljeselskap og imperialister imot. Slik vil vi også øke presset mot elitære ledere i Arbeiderpartiet og SV-topper som løsner fra røttene, og bidra til å styrke venstreopposisjonen i samfunnet generelt.

Enkelte hevder, eller frykter, at Rødt ikke er taktisk å stemme i stortingsvalg. En slik tankegang risikerer å utvikle en kronisk forstoppelse for all venstreopposisjon. Også Rødt foretrekker Jens framfor Jensen, men ble vi med på den leken av taktiske årsaker, er politikken død for vår del. Dagens regjering er svakere for fagbevegelsen og miljøbevegelsen enn de borgerlige, men de fremmer heller ikke de vitale kravene og visjonene i disse bevegelsene. Vi i Rødt tror at folkelig organisering kan frata markedets fyrster makta, vi tror at arbeidsliv og fordeling kan organiseres på folks premisser, og vi tror Norge kan tale krigførende imperialister imot. Vi vil fremme kampen for langsiktige alternativer til dagens utvikling, som satsing på arbeidsplasser i en oljeuavhengig økonomi, styrket innbyggerinnflytelse, kortere arbeidstider og gode pensjons- og trygdeordninger. Vi ville aldri sittet i en regjering som i stedet for å begrense den vanvittige oljeutvinningen setter økonomisk usunde oljeformuer i ustabile børsverdier og investeringer som bærer lukt inn i blant annet Israelsk imperialisme. Eller i en regjering som legger seg flat for EU-liberalismens tjenestedirektiver eller modeller for angrep på folks pensjons- og trygdeordninger. Vi ville aldri sittet i en regjering som framfor å finne metoder for økonomisk og sosial inkludering av flyktninger, går til angrep på asylsøkeres retter og muligheter. Og vi ville aldri sittet i en regjering som rekrutterer unge vernepliktige til imperialistisk krig i Afghanistan. Vil man opponere mot liberalisme, imperialisme og menneskefiendtlig politikk, så er det taktisk å stemme et parti som vil ta opp kampene.

Valgkampen reflekterer i stor grad en markedsplass, der retoriske kunstgrep og til dels skitne metoder mellom konkurrentene benyttes. Rødt er også i en slags konkurransesituasjon med kandidater fra både høyre - og venstresida her i Akershus. Her har Rødt minst så godt et potensial for en stortingsplass, som SV har for sin andre og Arbeiderpartiet for sin sjette. Hva vil du ha mer av fra Akershus sitt politiske liv?

Vår førstekandidat Geir Christensen fra Nesodden er godt kjent for sitt engasjement blant folk som vil noe mer enn å godta alle forhold som de er.


Thomas Kvilhaug
Leder, Nesodden Rødt


Til toppen

Tilbake til Meninger